SAVA: STOP HE MOKRICE!

objavljeno v ponedeljek
10 junij 2019, ob 08:35

Upravno sodiče RS je februarja 2019 razveljavilo nezakonito izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). Agencija RS za okolje (ARSO) ponovno presoja vpliv posega HE Mokrice na naravo. DPRS smo 6. maja 2019 prejeli poziv za izjasnitev o pridobitvi študij, ki jih je bil investitor HESS dolžan izročiti, v roku 30 dni. DPRS smo 21. maja ARSO pozvali k predložitvi vseh študij s strani investitroja, vendar ARSO do poteka roka za pripombe ni posredoval DPRS zahtevane dokumentacije. Tako smo DPRS, kljub nepopolni dokumentaciji, v roku do 5. junija posredovali ARSO izjasnitev do posredovanih študij. 

Meho_Toki_30.04.2008012web.jpg Izliv Krke v Savo, ki bi bil v primeru gradnje HE Mokrice uničen. Foto: Meho Tokič

Ponovno smo priča zavlačevanju postopkov s strani HESS, ki ne predloži vse potrebne dokumentacije in onemogoča korektno sodelovanje stranskih udeležencev.

HE Mokrice ni možno zgraditi v kolikor se bo upoštevalo zakonodajo in strokovna dejstva. Vpliv posega HE Mokrice je uničujoč - ocena E. Postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave bo prav tako negativen, prevlade ne bo možno izkazati.

 

Sorodne povezave:

Sodba v imenu ljudstva: http://www.dprs.si/sl/158-izjava-za-m-sodba-v-imenu-ljudstva-za-he-mokrice.html

Novinarska konferenca: http://www.dprs.si/sl/157-novinarska-konferenca-razsodba-he-mokrice.html

Ihtiološke študije so informacije javnega značaja: http://www.dprs.si/sl/147-sodisce-ihtioloske-studije-so-informacije-javnega-znacaja.html

ZZRS podal nezakonito soglasje k posegu: http://www.dprs.si/sl/129-he-mokrice-zzrs-podal-nezakonito-soglasje-k-posegu.html

Bitka za spodnjo Savo - STOP HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/127-bitka-za-spodnjo-savo-stop-he-mokrice.html

Pripombe DPRS na okoljsko poročilo HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/120-pripombe-dprs-na-okoljsko-porocilo-za-he-mokrice.html

Pripombe na PVO za HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/108-pripombe-na-pvo-za-he-mokrice.html

Novinarska konferenca HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/69-novinarska-konferenca-he-mokrice.html

Postopek za HE Mokrice prekinjen: http://www.dprs.si/sl/66-postopek-pvo-za-he-mokrice-ustavljen.html

DPRS smo stranka v postopku PVO za HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/63-dprs-smo-stranka-v-postopku-pvo-za-he-mokrice.html

PVO za HE Mokrice: http://www.dprs.si/sl/58-pvo-he-mokrice.html


Ključne besede: HE Mokrice HESS ARSO
< nazaj na seznam novic