O društvu

O DRUŠTVU ZA PREUČEVANJE RIB SLOVENIJE

Predstavitev društva

Na ustanovnem zboru dne 7.12. 2010 je bilo v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) (Slovenian Native Fish Society - SNFS).

Društvo  združujejo svoje interese, delo in sredstva  na področju riboslovja in  ribištva na celotnem ozemlju Slovenije. Na vseh področjih svojega delovanja ima namen povezovati se s sorodnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni.

Vizija in poslanstvo

Osnovni namen delovanja društva je varovanje sladkovodnih rib  in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, popularizacijo poznavanja sladkovodnih rib, izdajateljsko in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi sorodnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Društvo ima v svojem statutu navedene naslednje naloge:
- naravovarstvena dejavnost: (varstvo vrst; življenjskih prostorov, izobraževanje in poučevanje);
- strokovno in znanstvenoraziskovalno delo s področja riboslovja;
- prirejanje predavanj, seminarjev, znanstvenih srečanj, izletov, ekskurzij, raziskovalnih akcij;
- izdajanje in razširjanje informativnega in izobraževalnega materiala; posredovanje strokovne literature, izdelava strokovnih in znanstveni besedil, študij in ocen;
- urejanje in izdajanje društvene poljudnoznanstvene revije in drugih publikacij v tiskani ali elektronski obliki s področja delovanja društva.

Društvo lahko za doseganje namena in nalog izvaja tudi pridobitno dejavnost::
- tržno komuniciranje in oglaševanja s področja delovanja društva,
- trženje društvene poljudnoznanstvene in znanstvene revije,
- izvajanje projektov in izdelava strokovnih mnenj,
- izdelovanje in trženje izdelkov z društvenimi motivi,
- trženje lastnih materialnih avtorskih pravic (fotografije in drugi avtorski izdelki s področja riboslovja  in varstva narave),
- izvedba večjih dogodkov (predavanja, seminarji, izobraževanja, tečaji, konference), namenjenih izobraževanju in informiranju javnosti.

Kako se včlaniti

Članstvo v društvu je prostovoljno in javno. Član društva lahko postane vsak občan ali tuj državljan, ki vloži pristopno izjavo, s katero se obveže izpolnjevati določila statuta Društva in druge pravilnike društva. Če se želite včlaniti v društvo, pišite na info.dprslovenije@gmail.com.