PVO HE MOKRICE

objavljeno v sreda
26 avgust 2015, ob 23:09

Priloge:

Pripombe PVO HE Mokrice (pdf) Status po ZON DPRS.pdf (pdf) Vloga stranka PVO HE Mokrice.p... (pdf)

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se zavzemamo za ohranitev domorodnih vrst rib in njihovih habitatov, katerih ohranitev v ugodnem stanju je ključna za  njihovo preživetje. Na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO) smo zasledili, da poteka od 27.7.2015 do 25.8.2015 javna razgrnitev dokumentov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, za katero je bilo potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje. Načrtovana izgradnja hidroelektrarne Mokrice na Savi  bo imela bistveni oz. uničujoč vpliv na nekatere varovane in zavarovane vrste rib. Zaradi znanih negativnih vplivov hidroelektrarn na biodiverziteto rečnega ekosistema ter kršenja nacionalne in evropske zakonodaje v okviru postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, smo DPRS dne 24.8.2015 na ARSO vložili zahtevek, da se nas kot stranko v postopku vključi v postopek presoje vplivov na okolje za izgradnjo HE Mokrice na Savi. Dne 25.8.2015 smo podali tudi pripombe na dokumentacijo PVO. 

Vsi dokumenti so na voljo za prenos na levi strani med prilogami.


Ključne besede: HE Mokrice, ARSO, presoja vplivov na okolje
< nazaj na seznam novic