POSTOPEK PVO ZA HE MOKRICE PREKINJEN

objavljeno v torek
24 november 2015, ob 10:53

Postopek presoje vplivov na okolje (PVO) za HE Mokrice je začasno prekinjen.

ARSO navaja, da je  dne 6. 10. 2015 s sklepom prekinil postopek, zaradi reševanja predhodnega vprašanja pri pristojnem organu države članice Republike Hrvaške, in sicer dokler država članica Republika Hrvaška ne posreduje dokončnega mnenja o nameravanem posegu ali o drugih oblikah posvetovanja o zmanjšanju ali odpravi možnih škodljivih čezmejnih vplivov na okolje. Ko bo naslovni organ prejel dokončno mnenje, bo s postopkom nadaljeval, najprej s sklicem ustne obravnave za stranke v postopku, o čemer bomo v društvu pravočasno obveščeni.

Na spletni strani MOP so objavljeni Primeri postopkov preverbe EK, med katerimi je tudi pilot Mokrice.

Vzroki za pilot naj bi bili:

(1) NGO postavljajo pod vprasanje postopek, ker Uredba o Naturi 2000 zamuja,

(2) Trdi, da je postopek po 6.4 Habitatne direktive, ker se nadomešča 14 ha suhih travišč,

(3) SI meni, da temu ni tako, ker suha travišča, ki se nadomeščajo niso v Naturi in ker je ukrep nadomeščanja ukrep za izboljšanje biotske raznovrstnosti,

(4) EK je razumela Biogeografski seminar-doda se platnica in tudi vse druge prisotne ribe,

(5) SI je razumela Biogeografski seminar- doda se platnica.

Ukrepi, ki jih je SI sprejela:

(1) Ustavitev postopka do razrešitve predhodnega vprašanja,

(2) Uredba o Naturi *usklajena z EK,

(3) Pravilna presoja sprejemljivosti na pravilna območja Natura 2000.

Link do Primeri postopkov preverbe EK: http://www.mop.gov.si/....kolar_planinsic.pdf

DPRS navajamo daljši seznam kršitev v zvezi s postopkom PVO in CPVO za HE Mokrice, od teh je MOP navedel samo nekaj: http://www.dprs.si/sl/58-pvo-he-mokrice.html.
DPRS menimo, da zgoraj navedene inštitucije še vedno ne navajajo vseh dejstev, zaradi katerih je postopek PVO za HE Mokrice začasno prekinjen.

Kaj je EU Pilot?

EU pilot - PREDHODNI (NEFORMALNI) POSTOPEK

Komisija pred uvedbo formalnega postopka kršitve v skladu z 258. členom PDEU postopek znotraj mehanizma, imenovanega EU pilot, kjer zbira informacije o pravnem in dejanskem stanju določene zadeve. V tej fazi o sami kršitvi prava EU še ni prepričana. Gre za neformalno fazo postopka, ki jo Komisija lahko sproži na lastno pobudo, lahko pa se odzove na pritožbe fizičnih in pravnih oseb. Če se zadeva odpre znotraj EU pilota, Komisija pristojni resorni organ v državi članici pozove, naj na njene navedbe odgovori v danem roku. Če Komisija na podlagi pojasnil države članice ugotovi, da kršitev ne obstaja, oziroma če država članica kršitev odpravi v primernem roku, postopek v EU pilotu zaključi. V nasprotnem primeru nadaljuje formalni postopek ugotavljanja kršitev prava EU v skladu z 258. členom PDEU. Predhodni postopek se praviloma opravi za vse kršitve, razen za kršitve iz razloga neprenosa ali nepravočasnega prenosa in notifikacije direktiv v pravni red države članice. V slednjem primeru Komisija avtomatično vsaka dva meseca izda uradni opomin za direktive, ki jim je potekel rok za prenos, države članice pa niso sporočile ukrepov za prenos direktiv v svoj pravni red.

Vir: http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/Splosno_o_postopkih.pdf


Ključne besede: HE Mokrice, EU pilot, PVO
< nazaj na seznam novic