PRIPOMBE NA PVO ZA HE MOKRICE

objavljeno v ponedeljek
11 september 2017, ob 11:22

Priloge:

Pripombe PVO za HE Mokrice (pdf)

V petek, 1.9.2017 smo DPRS posredovali pripombe na dodatek k okoljskemu poročilu izdelanem v postopku presoje vplivov na okolje (PVO) za hidroelektrano (HE) Mokrice. Mnenje DPRS je, da je dodatek k okoljskemu poročilu pripravljen pomanjkljivo, nestrokovno in v nasprotju z zakonodajo. Iz njega je očitno razvidno, da se investitor Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS d.o.o.) želi izogniti postopku presoje drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave v skladu s členom 6(4) Direktive o habitatih (92/43/EGS). Prav tako v okoljskem poročilu investitor ni izkazal, da so pri konkretnem projektu izpolnjeni pogoji iz člena  4(7) in 4(8) Okvirne vodne direktive (2000/60/EC).

DSC_7841LR.jpg Platnica Rutilus virgo na drstišču, foto Marko Zupančič

Gradnja HE Mokrice bi imela uničujoč vpliv na območji Natura 2000 Spodnja Sava in Krka s pritoki, uničeno bi bilo celotno območje Natura 2000 Spodnja Sava (sprememba rečnega ekosistema v jezerski), uničena bi bila celovitost območja Natura 2000 Spodnja Sava in povezljivost med območji Natura 2000 Krka s pritoki, Sotla s pritoki, Spodnja Sava in Sava iznad Zagreba, uničena bi bila vsa zadnja drstišča v območju Natura 2000 Spodnja Sava.Neustrezno je ocenjen vpliv na platnico Rutilus virgo in druge vrste rib. Za ribe so navedeni omilitveni ukrepi v katere delovanje obstaja utemeljen znanstven dvom. Manjkajo ključne ihtiološke študije za izvedbo presoje vplivov na naravo ter presojo možnosti izvedbe učinkovitih omilitvenih in izravnalnih ukrepov. Vpliv posega bi bil uničujoč - ocena E.

Pripombe DPRS na PVO za HE Mokrice: www.dprs.si/datoteke...PVOzaHEMokrice.pdf

Sorodne povezave:
http://www.dprs.si/sl/69-novinarska-konferenca-he-mokrice.html
http://www.dprs.si/sl/66-postopek-pvo-za-he-mokrice-ustavljen.html
http://www.dprs.si/sl/63-dprs-smo-stranka-v-postopku-pvo-za-he-mokrice.html
http://www.dprs.si/sl/58-pvo-he-mokrice.html


Ključne besede: HE Mokrice, HESS d.o.o.,Natura 2000
< nazaj na seznam novic