SODIŠČE - IHTIOLOŠKE ŠTUD. SO INF. JAVNEGA ZNAČAJA

objavljeno v torek
13 november 2018, ob 12:42

Upravno sodišče RS je razsodilo, da ihtiološke študije, ki jih Zavod za ribištvo Slovenije izdeluje za investitorje v okviru tržne dejavnosti, so informacije javnega značaja.

IMG_20181113_113618.jpg Sodba

DPRS smo stranka v postopku presoje vplivov na okolje za hidroelektrarno Mokrice od leta 2015. Ves čas trajanja postopka smo zahtevali vse ihtiološke študije in monitoringe, ki jih je Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) izdeloval za investitorja Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. (HESS). ZZRS nam zahtevanih študij ni hotel posredovati, ker jih je izdeloval v okviru tržne dejavnosti in zato po njihovem mnenju »ne gre za informacije javnega značaja«. DPRS in Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj o.p. d.o.o. smo zadevo prijavili informacijski pooblaščenki leta 2016. Ta nam je pritrdila, da ihtiološke študije in monitoringi so informacije javnega značaja, ter ZZRS izdala odločbo, da nam posreduje zahtevane študije in monitoringe. HESS  se je pritožil na odločbo informacijske pooblaščenke in hkrati na upravnem sodišču vložil zahtevo za začasno odredbo s katero je prepovedal izročitev študij DPRS. Julija 2018 je upravno sodišče razsodilo, da ihtiološke študije in monitoringi, ki jih ZZRS izdeluje za investitorje v okviru tržne dejavnosti, so informacije javnega značaja. Tožba HESS proti odločbi informacijske pooblaščenke je bila zavrnjena. Kljub dobljeni tožbi, pa nam ZZRS še vedno ni nemudoma posredoval zahtevane dokumentacije. DPRS smo morali poslati julija dopis ZZRS in zahtevati, da nam v skladu z razsodbo upravnega sodišča nemudoma posreduje zahtevano dokumentacijo. Zahtevane ihtiološke študije in monitoringe smo prejeli šele septembra. Še vedno pa nam ZZRS ni posredoval podatkov o ribah.

Sorodne povezave: http://www.dprs.si/sl/63-dprs-smo-stranka-v-postopku-pvo-za-he-mokrice.html


Ključne besede: Zavod za ribištvo Slovenije, HE Mokrice,
< nazaj na seznam novic