ODGOVOR NA ČLANEK POSAVSKI OBZORNIK

objavljeno v petek
14 junij 2019, ob 13:06

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo se odzvali na intervju z direktorjem družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdanom Barbičem, ki je bil z naslovom Hidroelektrarne so odgovor na podnebne spremembe objavljen v rubriki Gospodarstvo v Posavskem obzorniku - leto XXIII, številka 10, četrtek, 16. 5. 2019 in je tudi objavljen na spletni strani na str. 11: https://www.posavskiobzornik.si/datoteke/katalogTrgovina/1019.pdf.

lanek.jpg Bojan Barbič, direktor HESS, Posavski obzornik

Pismo DPRS, 14. junij 2019:

PosavskiObzornik.si

Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Poslano na: redakcija@posavje.info, peter.pavlovic@posavje.info, silvester.mavsar@posavje.info

Zadeva: Prikaz nasprotnih dejstev – Posavski obzornik, dne 16. 5. 2019

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) pošiljamo za objavo naslednjega prikaza nasprotnih dejstev na intervju z direktorjem družbe HESS Bogdanom Barbičem, ki je bil z naslovom Hidroelektrarne so odgovor na podnebne spremembe objavljen v rubriki Gospodarstvo v Posavskem obzorniku - leto XXIII, številka 10, četrtek, 16. 5. 2019:

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je v intervju, ki je bil objavljen v rubriki Gospodarstvo 16. maja letos (avtor intervjuja ni bil naveden, prav tako ni bilo eksplicitne oznake, da gre za oglas oz. plačano objavo), izrekel vrsto neresnic in žaljivih obdolžitev na račun Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS). Zato na citirane izjave Barbiča podajamo naslednja dejstva:

- »Društvu za preučevanje rib, ki ovira dokončanje izgradnje,«; »...ne gre za neko društvo ljubiteljev narave, gre pač za dobro organizirano, pravno podprto zadevo s ciljem, da se izgradnja obnovljivih virov preusmeri na neka druga področja. Vsi pa se moramo vprašati, tudi bralci, kakšna je morala teh ljudi v DPRS, ki ovirajo nedokončan projekt.«, ipd. ...

DPRS je društvo v javnem interesu ohranjanja narave, osnovni namen našega delovanja je varovanje narave - zlasti sladkovodnih rib in njihovih habitatov. Našemu osnovnemu namenu v javnem interesu sledimo tudi z uporabo pravnih sredstev z namenom zagotoviti spoštovanje zakonodaje - in tako smo ravnali tudi v primeru HE Mokrice. S takšnimi navedbami g. Barbiča in pa z iskanjem izgovorov za lastno ignoranco v postopku in pa krivca za lastno slabo opravljeno delo v nekih drugih imaginarnih ciljih, pove največ prav o nosilcih investicije HE Mokrice in njihovem nerazumevanju evropske in slovenske zakonodaje, medtem ko je poslanstvo DPRS kot prostovoljnega društva samo in zgolj varovanje narave za vse nas. V DPRS smo s svojimi prizadevanji za varovanja narave, ki jo bomo zapustili svojim zanamcem, zavezani visokim moralnim standardom, od katerih ne odstopamo.

Okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo HE Mokrice, ki ga je izdal ARSO, ni razveljavilo DPRS, pač pa Upravno sodišče. To bo moral razumeti tudi HESS in g. Barbič. 

- »Mokrice okoljsko sploh niso sporne, kar je večkrat potrdila stroka in tudi odprava odločbe ARSO ni bila vezana na kaj vsebinskega, pač pa naj bi šlo po mnenju Upravnega sodišča za proceduralne napake....«

Ta navedba seveda ne drži in gre za sprenevedanje. Sodišče je namreč v predmetni sodbi razveljavilo okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice in jo vrnilo na ARSO v ponovno obravnavo poleg formalnih, tudi iz vsebinskih razlogov. Če omenimo najprej formalne razloge, gre prvenstveno za to, da je HESS (ki ga vodi g. Barbič)) tako organu, ki je vodil postopek (ARSO) in pa stranskim udeležencem (poleg DPRS še Lutra in RZS) protizakonito onemogočal dostop do ihtioloških študij in monitoringov, ki bi morale med drugim biti tudi del poročila o vplivih na okolje, kar je potrdilo sodišče. Za razveljavitev je tako v prvi vrsti s svojim ravnanjem in nestrokovnim delom odgovoren HESS in g. Barbič.

Upravno sodišče je v sodbi tako spomnilo HESS, da so sami sprožili upravni spor na odločitev informacijske pooblaščenke, ki je odločila, da so ihtiološke študije informacije javnega značaja in da so jih dolžni izročiti DPRS (in ARSO). Brez teh študij ARSO ne more narediti ocene in preverbe, niti se do njih ne morejo opredeliti stranski udeleženci. Študije in monitoringi, ki jih je izdeloval Zavod za ribištvo Slovenije za investitorja (HESS), pa so potrdile argumente DPRS o vplivih na naravo.

Sodišče pa dalje opozori tudi na številne vsebinske nepravilnosti. Na podlagi vseh predloženih dokazov je sodišče tako ugotovilo, da v zadevi ni sporno, da nameravani poseg lahko pomembno vpliva na dve območji Natura 2000. Upravni organ (ARSO) tako ni ustrezno izvedel presoje vplivov na varstvene cilje, saj so ti v obravnavani zadevi ostali sploh nejasni. Sodišče opozori, da poročilo o vplivih na okolje pripravi izdelovalec po naročilu nosilca nameravanega posega, ki zasleduje predvsem ekonomske interese, zato je kritična presoja tega poročila s strani Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in organa, ki odloča v zadevi (ARSO), obvezna.

- »...medtem ko je predsednica društva Slamerškova po lastnih besedah plačana s strani tujih fundacij, kot pravi samo za Muro, ampak financira se pač od tam in živi od tega. Navsezadnje nekaj deset tisoč evrov, kot je razvidno iz javnih evidenc, ni tako malo denarja...«

DPRS o svojem poslovanju, skladno s predpisi, poroča letno in poročila so javno objavljena. Namigovanja o ne tako malo denarja so hudo izkrivljena in nedopustna - zlasti za direktorja državnega podjetja, ki je v letu 2017 (za lani HESS še ni objavila podatkov) prejel 136.711 evrov bruto prejemkov oziroma 64.209 evrov neto, kar je, preračunano na mesečno povprečje, 5.350 evrov neto mesečno.

- »Na spodnji Savi je podpora hidroelektrarnam neverjetno visoka, gre za približno 90-odstotno podporo.«; »...po javnomnenjskih raziskavah, ki jih je naredila družba Valicon, samo 14 % Pomurcev ne podpira izgradnje, 21 % jo podpira, ostali so nevtralni.« »Aktivisti pa razlagajo, da bo z igradnjo HE (na Muri, op.a.) zmanjkalo pitne vode – ravno obratno, vode bo zmanjkalo brez hidroelektrarn.«

G. Barbič zelo dobro ve, kako nastajajo te ankete, kdo jih financira in posledično, kako verodostojne so. Država HE na Muri ne bo gradila zaradi posledic, ki bi jih izgradnja prinesla – ali, kot je strnjeno v navedeno v sporočilu po seji vlade 30. maja letos: »...v primeru katerekoli od obravnavanih variant ne bo mogoče doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo mogoče preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Prav tako ne bo mogoče doseči varstvenih ciljev z vidika varstva narave.«

To, da g. Barbič napoveduje, da so HE pogoj za pitno vodo, je smešno in si takšno izjavo lahko privošči samo v takšni pamfletu, kot je sporna objava. Edina sprejemljiva rešitev je namreč ohranitev območja, s tem se ne bo ohranjalo samo vrst, ampak tudi kmetijska zemljišča in vire pitne vode. V primeru gradnje HE Mokrice bi akumulacija zasedla 289,88 ha, od tega kmetijskih zemljišč 176,71 ha. Tukaj več ne gre samo za ribe, ampak tudi dejansko za vprašanja prehrambne samooskrbnosti in oskrbe s pitno vodo. Namreč tudi na obstoječih HE v Sloveniji se kaže, da v vsakem primeru čez nekaj časa začne podtalnica padati, tudi če se pri posegu najprej dvigne njen nivo. Energetika ima odličen poligon za dokazovanje delovanja omilitvenih in izravnalnih ukrepov na Dravskem polju, kjer smo priča največji ekološki katastrofi v Sloveniji, zaradi gradnje verige HE na Dravi. Podtalnica pada, količinsko stanje vode se zmanjšuje in težave so se začele tudi pri zagotavljanju pitne vode lokalnemu prebivalstvu. Prav tako so izjemno velike težave s toksičnim muljem, ki se akumulira v akumulacijah in strugi, zaradi česar so danes ljudje na Dravi podvrženi vse pogostejšim poplavam.

 - Trditev, da bo DPRS »v naslednjem koraku morda želela ukiniti tudi vso industrijo« ni duhovita, je neumna populistična floskula.

- »Lahko je gledati poplavljene hiše po televiziji, zaskrbljujoče je to, da jih v svojem delovanju ni zmotilo niti to, da je 100 družin iz Litostroja ostalo brez prihodkov

Izjava je popolnoma deplasirana in neresnična. Ravno predstavniki energetike javno zvajajo s populističnimi grožnjami, da zgolj izgradnja HE zagotavlja protipoplavno zaščito, kar je neresnica. Območje s tisoč prebivalci v Posavju bi seveda lahko - takoj - protipoplavno zaščitili brez HE, kar pa seveda ni interes HESS. Nasprotno, DPRS podpiramo, da se pristopi k sonaravnemu reševanju protipoplavne zaščite čim prej, saj gorvodno zgrajene HE še bolj poplavno ogrožajo območja. Protipoplavna zaščita brez HE bo tudi bolj učinkovita, cenejša in trajnostnejša. Finančna sredstva so na razpolago v vodnem in podnebnem skladu. V slednjem je v letu 2019 namenjenih 5 milijonov evrov za omilitvene in izravnalne ukrepe pri gradnji HE Mokrice. Ta denar se lahko nameni sonaravni protipoplavni zaščiti.

Skrajno sprevržno je dalje javno podtikanje, da je društvo z uporabo pravnih sredstev znotraj predvidenih postopkov, ki mu je sedaj pritrdilo tudi sodišče, povzročilo izgubo prihodkov stotim družinam – kvečjemu so to izgubo, če si je g. Barbič ni preprosto izmislil, povzročili HESS in njegovo vodstvo ter državni organi, pristojni za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki svojega dela niso opravili, kot bi morali. Če bi ga, okoljevarstveno soglasje ne bi bilo nezakonito in razveljavljeno.

Žalosti nas, da Posavski obzornik objavlja tovrstne neobjektivne prispevke, ki so mimo vseh profesionalnih standardov novinarskega poročanja. Če pa gre za oglas, bi pričakovali jasno označbo, da gre za plačano objavo, saj je v nasprotnem to lahko predmet prijave na Inšpektorat za medije. Podobno velja glede neobjave avtorja novinarja, če seveda prispevek ni prispel že prednapisan in sploh ni intervju – glede na 'vprašanja' je to še najbolj verjetno, v tem primeru pa spet manjka označba o sponzorirani objavi.

DPRS

 

 

Sorodne povezave: 

Koliko finančni sredstev nameni energetika za medije, tudi za Posavski obzornik: http://www.dprs.si/sl/160-kdo-se-smeje-vicem-fantov-iz-energetike.html

Zahteva za popravek v Financah: http://www.dprs.si/sl/161-zahteva-za-popravek-v-financah.html

Energetiki sponzorirajo Finance: http://www.dprs.si/sl/159-energetiki-sponzorirajo-finance.html

Odziv DPRS na članek v Delu: http://www.dprs.si/sl/162-odziv-dprs-na-clanek-v-delu.html

STOP prikritemu oglaševanju! Revija Modri Jan: http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html

 

 


Ključne besede: Bogdan Barbič HESS Posavski obzornik
< nazaj na seznam novic