KDO SE SMEJE VICEM FANTOV IZ ENERGETIKE?

objavljeno v ponedeljek
20 maj 2019, ob 12:43

V energetiki se obrne ogromno denarja. Družbe iz te panoge so imele lani 6,9 milijarde evrov prihodkov, kar je, za primerjavo, 70 odstotkov vseh za letos načrtovanih prihodkov državnega proračuna.  To je panoga z najvišjimi plačami v državi. Februarja letos  je povprečna bruto plača na zaposlenega v podjetjih iz panoge »oskrba z električno energijo, plinom in paro« znašala 2.410,28 EUR in je kar za 696 EUR presegala povprečno plačo v RS (1.714,49 EUR bruto).

0.jpg
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg


In če ima – ko ima – energetika interes, kupi poti, da ga uresniči. (Iz te prakse verjetno izvira tudi ideja energetikov, da vse, kar delajo drugi, plača nekdo z izrazitim finančnim interesom - tudi če gre za bitko za pitno vodo ali lastno njivo, npr.)

 

Državni energetiki bi gradili

In trenutno so direktorji državnih energetskih velikanov zainteresirani, da bi gradili. Direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Andrej Tumpej bi na Muri zgradil hidroelektrarno Hrastje-Mota, direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič pa bi še eno na Savi - hidroelektrarno Mokrice.

Pri obeh imata težavo, zoprno. Pri Muri je okoljsko poročilo (pripravljeno s strani DEM) potrdilo, da so elektrarne z okoljskega vidika nesprejemljive, gradnja HE, ki bi prispevala 0,6% vse proizvedene električne energije letno – 0,6% -  bi poleg trajne izgube kmetijskih zemljišč in gozdov ogrozila živalske habitate ter vire pitne vode za 50.000 ljudi. Bivši okoljski minister Jure Leben je pripravil predlog za odpravo uredbe, ki dovoljuje gradnjo HE na Muri, a je ravno takrat (naključje, kot mnogo njih) zaradi izbruha afere maketa odšel, o uredbi pa se zdaj v vladi lomijo topovi. Pri gradnji vztraja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, okoljski minister Simon Zajc je menda proti, premier Marjan Šarec pa je pred dnevi ob proslavi ob 50-letnici HE Zlatoličje  izrekel nov retorični preblisk  "Vse elektrarne nas motijo. Od kje pa bo energija?" (https://sobotainfo.com/novica/lokalno/sarec-o-he-na-muri-vse-elektrarne-nas-motijo-od-kje-pa-bo-energija/472785), čeprav je v koalicijski pogodbi njegove vlade zaveza:

Ker trenutni premier za kršitev koalicijskega sporazuma rabi le prikladen pregovor, npr. Drugi dobi je prikladnejše drugo dejstvo, politika ni dober obet za Muro.

Pri Savi, pri HE Mokrice, je težava okoljevarstveno soglasje, ki ga je izdala državna Agencija RS za okolje (ARSO). Upravno sodišče ga je nedavno odpravilo zaradi procesnih in vsebinskih napak pri ARSO&co. Torej zaradi nedopustnih šlamparij državnih odločevalcev in nestrokovnega dela HESS, ki pred državnimi organi in celotno javnostjo (tudi s tožbami) skriva izsledke že tako pomanjkljivih okoljskih študij (narejenih s strani državnih inštitucij, z državnim denarjem, se razume).

 

Primer medijske obravnave na javni televiziji

V medijih bi posledično pričakovali tudi pogovor o (ne)strokovnosti in težavah ARSO , ki postaja glavni odločevalec v državi in katerega vodilno mesto je žrtev koalicijskih formul.

Od medijev bi posledično pričakovali  debate o energetski strategiji države in debate o (ne)sprejemljivosti izgradnje novih poizvodnih kapacitet, ki lahko nepovratno uničujejo okolje in kmetijska zemljišča (samooskrba s hrano je 3 x nižja kot z elektriko!), dokler država nič – nič - ne naredi npr. pri največjih porabnikih – industriji, ki porabi 50%, torej pol vse elektrike. In ki elektriko zaradi državnih odpustkov plačuje pol ceneje kot gospodinjstva in ki  ji država kljub cenovnim odpustkom ne postavlja nobenih dodatnih zahtev ali pogojev. Če industrija porabi 50% vse elektrike, bi zagotovo lahko zmanjšala porabo za 0,6 odstotne točke, zaradi katere bi državna energetika ogrozila vire pitne vode za 50.000 ljudi ob Muri. Poraba elektrike v industriji je močno nesorazmerna z njenim prispevkom k dodani vrednosti/BDP in k zaposlenosti, o čemer je izredno pomembno poročilo izdala Umanotera https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2019/01/Energetsko-intenzivna-industrija-v-Sloveniji.pdf in bi ga na ministrstvu za infrasrukturo morali prebrati. A medklic: koliko se na ministrtvu za infrastrukturo ukvarjajo s temi potratniki, pove podatek, da na ministrstvu nimajo niti seznama podjetij, ki porabijo največ (prvo med njimi samo porabi 10% vse elektrike, ki se porabi v RS), ker gre pri porabi za poslovno skrivnost. Toliko.

V medijih bi pričakolavi pogovor o zmanjšanju porabe elektrike in energije nasploh. A  če vemo, da je največji porabnik energije skupno promet (industrija porabi največ elektrike), ministrstvo, pristojno za energijo, pa želi – ker je pristojno tudi za infrastrukturo – še dodaten pas na AC obvoznici, s čimer se bo promet še povečal, potem vemo, kam gremo.  In kam bomo prišli.

A smo na javni TV v prime time v Odmevih dočakali monolog voditeljice Rosvite Pesek o tem, kako nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu (ena od njih si je namreč drznila – malo karikirano -  vložiti tožbo zoper državne energetike in ARSO – in Upravno sodišče RS ji je v celoti pritrdilo!) dobivajo ogromno  denarja od države, zaradi njihovega teženja pa da čaka masa delovnih mestu (p.s. za delovna mesta pri HE Mokrice je zapisano: »Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja.« )

Medklic: Za te pogovore državna energetika verjetno RTVSLo ni rabila plačati sponzorstev ali donacij, saj je šlo zgolj za širjenje pristnih, to je zastonjskih ideoloških prepričanj voditeljice. Je pa voditeljica, RTVSlo dobila odziv CNVOS (https://www.cnvos.si/novice/2311/odziv-cnvos-na-lazne-trditve-voditeljice-rosvite-pesek-v-odmevih-29-aprila/), ki je bil verjetno tudi  - zastonj v smislu, da se je ni dotaknil... Omenimo še, da je vodja projekta HE Mokrice nekdanji minister SDS Andrej Vizjak.

 

Mediji na sponzorskih sredstvih

To, da energetika kot polna malha obilno sponzorira in donira, se ve. Da so na spiskih sponzoriranih tudi številni mediji, pa se ne govori. Pa bi se moralo.

Sponzorska sredstva so namreč nek dodatek, bonus, denar, ki ga energetika – ali kdorkoli drug pač - medijem daje poleg denarja za oglaševanje. Že pri oglaševanju kakšni direktorji lahko zaprejo malho, če medij preveč objektivno poroča o stanju stvari, v katere je oglaševalec vpleten. Ker pač lahko. Kaj šele pri sponzorstvih. Sponzorski denar kapne ali pa ne kapne in ker je za medije zaradi finančnega stanja medijev pomembno, da kapne, zagotovo vse delajo v smeri, da kapne. Morda so posledično do sponzorja prijaznejši. Ali zgolj prizanesljivejši. Ali pa zgolj – ali pa celo - nekritično širijo njegovo vsebino. Vse troje je narobe – če gre za novinarstvo, za medij. Če gre za biznis, je ok – a bralec mora to vedeti.

 

Primer intervjuja s sponzorji

Urednik rubrike Okolje in energija v Financah je z direktorjema DEM in HESS naredil video intervju, v katerem sta jadikovala nad društvom v javnem interesu varovanja narave, ki je prek Upravnega sodišča doseglo odpravo okoljskega sogasja za gradnjo HE Mokrice – sodišče je namreč potrdilo sporno delovanje ARSO in še nekaj državnih institucij (vsebinsko in postopkovno).  Zakaj sta v časopisu dobila prostor državna direktorja za udrihanje po društvu, ki mu je Upravno sodiše pritrdilo? Konkreten časopis seveda tega ne rabi odgovoriti, saj ne gre za javni servis, ampak biznis.

 

Sponzorstva so biznis. Gen energija, ki je krovna družba Skupine Gen, v katero sodi tudi HESS (pa Nuklearna elektrarna Krško, Savske elektrarne Ljubljana, Termoelektrarna Brestanica, Gen-I...), je v nekaj prvih mesecih letos s Financami že podpisala dve sponzorski pogodbi v višini dobrih 17 tisoč evrov (17.050),  je razvidno iz spletne strani GEN energije. Skupaj pa so Finance od oktobra 2014 prejele od Gen energije dobrih 67 tisoč evrov denarja, kažejo podatki baze protikorupcijske komisije  Erar (ta kaže tokove javnega denarja oz. nakazila subjektov v državni lasti); seveda je nekaj od tega tudi za naročnine.

 

Med večjimi donatorji/sponzorji Časnika Financa je še nekaj energetskih družb, npr. Eles (letos že podpisani pogodbi znašata 25.700 EUR), pa podjetje Holding Slovenskih elektrarn (letos že podpisano sponzorstvo v višini 3.000 EUR).

Ali ima to kakšno vezo z vsebino?

Npr. fantje iz energetike radi širijo svoje duhovite zgodbe.

p.s. Kako duhoviti so npr. fantje iz hidro veje energetike,  ki zaradi neizpolnjevanja zakonskih zahtev ne morejo graditi novih HE, so potrdili s teorijami (širijo jih na glas), da za vsem stojijo njihovi kolegi iz jedrske- ali termo-energetike... Šaljivci, pač.

 

Sponzoriranje medijev kot redna praksa

In takih sponzorstev je še. Državna Gen energija sponzorira še več drugih medijev. S časnikom Dnevnik ima letos že podpisano sponzorsko pogodbo v višini 7.000 EUR. Po podatkih baze Erar (ta je od oktobra 2014 do aprila 2019) Gen energija skupaj nakazala Dnevniku dobrih 34 tisoč evrov, vse, seveda, niso sponzorstva.

Velik fokus Gen energije so, logično, tudi lokalni mediji, nemara so pomembnejši kot nacionalni. Izdajatelju Posavsega obzornika - časopisa za pokrajino Posavje, to je zavodu za kulturo in odnose z javnostmi Neviodunum, so – po bazi Erar -  od oktobra 2014 oziroma v zadnjih petih letih družbe skupine Gen skupaj nakazale čez 188 tisoč Eur oziroma:

- Hidroelektrarne na Spodnji Savi 87.329 EUR,

- Gen energija 66.862 EUR in

- Termoelektrarna Brestanica 34.985 EUR.

Izdajatelj na spletni strani navaja, da s svojimi dejavnostmi prispeva k dvigu kvalitete življenja predvsem v Posavju, tj. v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli, takoj na desni zraven pa ima oglas Gen energije z vabilom v njihov »multimedijski center o energiji in energetiki«. Večinoma gre, se da sklepati,  za denar za oglaševanje.

Lokalni medij je iz novinarske konference, ki so jo energetiki sklicali po tem, ko je Upravno sodišče odpravilo okoljsko soglasje za HE Mokrice, objavil obsežno poročilo le s citati vseh prisotnih. Posebej je izpostavil,  da je »skupaj z gradnjo HE Mokrice tako tudi ureditev protipoplavne zaščite prebivalcev ob reki Savi, ki je vezana na gradnjo HE, zamaknjena za nedoločljiv čas v prihodnost.« https://www.posavskiobzornik.si/gospodarstvo/opozorili-na-posledice-ponovnega-zamika-gradnje-he-mokrice Vprašanja, ali so HE res edini način protipoplavne zaščite in kdo pri tem vztraja, ni bilo. Poročevalstvo, ne novinarstvo.

 

Podobno je novinarsko konferenco »obdelala« tudi novomeška televizija Vaš kanal.

 

Lokalni Televiziji Novo mesto je Gen energija od januarja 2015 nakazala 36.722 EUR, kaže Erar, del so tudi sponzorska sredstva.

 

Prek sponzorskih pogodb (ena se je iztekla 31.3., druga 28.2. ) je Gen energija nekaj primaknila tudi  radijski postaji Zeleni val.

 

Sponzorskih pogodb medijem je še. Gen energija je za zdaj letos podjetju, ki ureja portal  Energetika.net, nakazala z dvomesečno pogodbo 2.200 EUR, od oktobra 2014 pa skupaj, kot kaže baza Erar, dobrih 36 tisoč evrov (36.549,93 EUR). 

Največji javni plačnik izdajatelju Energetika.net je sicer državni ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je od oktobra 2014 nakazal 75.804 EUR – od tega je bilo tudi več sponzorstev, letos aprila izplačilo sponzorstva v višini 4.392 EUR, kaže Erar.

 

Med sponzoriranci Gen energije sta bili v preteklih letih tudi časnik Delo in televizija VTV.

 

PR pašnik

Seveda nič, kar promo-vsebinskega kapne iz družb skupine Gen (Nuklearna elektrarna Krško, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Termoelektrarna Brestanica, Gen-I...) – ali drugih državnih energetskih denarnih gigantov - , ni naključje.

Svoje projekte skupina Gen energija namreč promovira z močnimi ekipami PR-ovskih kreativcev. Čeprav ima vsaka od podjetij skupine svoj hišni PR oddelek in torej zaposlene, iz baze Erar izhaja, da ima krovna Gen energija z agencijo Spem podpisano 30 tisoč evrov vredno pogodbo za »intelektualne storitve« (od februarja 2018 do januarja 2020).

Hkrati pa je iz portala e-naročanje razvidno, da je aprila 2018 za 24 mesecev za 139.600 EUR najela  podjetje Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, in sicer za pisanje strategije in »komunikacijsko podporo in svetovanje na področju odnosov z javnostmi na nacionalni ravni«, posebej pa še za 58.800 EUR družbo za komuniciranje Gaz, za »komunikacijsko podporo in svetovanje pri načrtovanju odnosov z javnostmi v Posavju, kjer ima GEN energija d.o.o. locirano jedrsko elektrarno in druge energetske objekte«.

p.s. okroglo mizo v okviru konference Energetika in okolje, ki je zgoraj na sliki iz Financ, je vodila direktorica in lastnica družbe Prosperia, »izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.«, ki prioritetno dela z energetiko. Njeni največji »odjemalci« od leta 2015 naprej - skupaj je v teh letih dobila od subjekov javnega prava dobrih 247 tisoč evrov -  po bazi Erar so:

 

 

Podporni PR

Energetika lobira  tudi po drugih kanalih. Siol je ta teden razkril, kako je državna družba Dravske elektrarne Maribor že »junija 2008 ustanovila lobistično organizacijo Pomurski razvojni inštitut«. Njen cilj je "približevanje projekta gradnje hidroelektrarn na reki Muri zainteresirani javnosti", glavna naloga pa "informiranje zainteresirane javnosti o izvajanju strokovnih podlag o energetski izrabi vodnega potenciala na reki Muri". Samo v zadnjih štirih letih je inštitut od DEM dobil 386 tisoč evrov za promocijo, zgolj letos že 43.960 EUR. Vodi ga Darko Anželj, nekdanji direktor policije in pozneje župan Občine Apače, ki na podlagi pogodbe o poslovodenju na leto dobi skoraj 20 tisoč evrov neto.« Celoten članek je dostopen na https://siol.net/novice/slovenija/spopad-v-vladi-za-hidroelektrarne-na-muri-497525

 

Namesto konca

V državni energetiki je veliko zainteresiranih, da se ohrani in si - privatno - ohranijo status quo. Da se namesto s prihranki pri porabi, kar je in mora biti cilj države, dela nove in nove megalomanske objekte za proizvodnjo elektrike, kar je cilj fantov iz državne energetike.  In ti svoj interes širijo z velikimi količinami denarja - ki ni njihov - ki ga namenjajo za angažiranje PR topov ter sponzoriranje podhranjenih medijev. Uspešno. Za ves denar. Zlasti zase in za zasebne interese »svojih«.

 

Z mediji se prikriva slabo pripravljene energetske dokumente in slabo vodene postopke

Slovenija je v Bruselj poslala najslabši osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) za katerega pripravo je odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo. Od 100 možnih točk je Slovenija dosegla le 3,2 točki! Bruselj Sloveniji očita tudi nevključevanje javnosti v pripravo strateškega dokumenta. 

 

Več o NEPN na spletni strani društva Focus: http://focus.si/slovenija-v-bruselj-poslala-najslabsi-osnutek-energetsko-podnebnega-nacrta/?fbclid=IwAR3rPiPD1IWAUPJ4wpOqXXdI3zOTJTbC2yCtbmJEgSYfaHQ11h5Qb8C-DKQ

 

 

Sorodna povezava:

Energetiki sponzorirajo finance: http://www.dprs.si/sl/159-energetiki-sponzorirajo-finance.html

Ključne besede: mediji energetika DEM HESS HSE hidroelektrarne
< nazaj na seznam novic