POSVET OB IZIDU PODNEBNEGA OGLEDALA 2019

objavljeno v četrtek
13 junij 2019, ob 08:46

Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Grad Fužine, 12. junij 2019 - Podnebne spremembe so eden izmed največjih izzivov, s katerimi se trenutno srečujemo kot človeštvo. Letošnje leto je za oblikovanje podnebne politike zelo pomembno, saj se pripravlja dolgoročna podnebna strategija (do leta 2050), hkrati pa mora Slovenija pripraviti nacionalni energetsko podnebni načrt z ukrepi do leta 2030 (NEPN). Pred načrtovanjem za prihodnost pa je potrebno poznati in pregledati dosedanja prizadevanja Slovenije za zmanjševanje toplogrednih plinov (TGP).

DoseganjeTGP.jpg Doseganje zavezujočega cilja omejevanja emisij TGP v letu 2017
Simon_Zajc.jpg StrukturaemisijTGP.jpg Omizje.jpg

Poročilo podnebnega ogledala 2019: https://www.podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/

Dogodek je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s konzorcijem strokovnih institucij, ki ga koordinira Institut »Jožef Stefan«. Uvodni govor je imel minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Predstavili so skupni napredek in načrtovane izboljšave za Slovenijo. Predstavili so vpliv na podnebne spremembe ključnih sektorjev: promet, kmetijstvo, stavbe, ravnanje z energijo, in sicer ukrepom na lokalni in nacionalni ravni.

 

Slovenija dosega cilje omejevanja emisij toplogrednih plinov (TGP)!

Na dogodku je bilo tudi omizje na temo Priprave in financiranje podnebnih ukrepov v občinah. Z razpravo so želeli v vrednotenje podnebnih ukrepov in pripravo izboljšav vključiti čim širši krog deležnikov.

Srečanje je bilo med drugim namenjeno mreženju strokovnjakov, ki delujemo na področju blaženja podnebnih sprememb ter krepitvi medsebojnega sodelovanja za naše podnebje.

DPRS smo se dogodka udeležili. Skrbi nas, da ves čas operirajo z dokumenti, ki še niso veljavni in omogočajo maksimalno izrabo naših rek. Energetski koncept Slovenije (EKS) še ni veljaven. DPRS smo stranka v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za EKS, vendar nas MOP ne obvešča o dogajanju v postopku. Za Akcijski načrt za obnovljive vire energije (ANOVE) pa smo vložili tožbo na Upravnem sodišču RS. Prav tako do danes še nismo prejeli nobenega odgovora v zvezi s pripombami na Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN), kljub temu da smo stranka v postopku CPVO za NEPN. DPRS vztrajamo na stališču proti gradnji novih HE in razglasitvi izključitvenih območij, ki bi bila vsaj vsa območja Natura 2000.

 

Sorodne povezave:

Slovenski nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN) najslabše ocenjen: http://www.dprs.si/sl/164-slovenski-nepn-najslabse-ocenjen.html

NEPN z vidika varovanja ribjih habitatov nesprejemljiv: http://www.dprs.si/sl/156-nepn-z-vidika-varovanja-ribjih-habitatov-nesprejem.html

Podnebni sklad 2019 – črpanje sredstev: http://www.dprs.si/sl/150-podnebni-sklad-2019--crpanje-sredstev.html

Postopek ANOVE tri tožbe: http://www.dprs.si/sl/149-postopek-anove---tri-tozbe.html

EKS ponovno v javni obravnavi: http://www.dprs.si/sl/145-eks-ponovno-v-javni-obravnavi.html

 

 

 

 

 

 

 


Ključne besede: Podnebno ogledalo NEPN EKS ANOVE
< nazaj na seznam novic