NEPN Z VIDIKA VAROVANJA RIBJIH HAB. NESPREJEMLJIV

objavljeno v torek
09 april 2019, ob 07:50

Priloge:

NEPN pripombe (pdf)

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Slovenija je NEPN že posredovala Evropski komisiji brez predhodnega posvetovanja z javnostjo in pred dokončanjem postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). DPRS smo 4. 1. 2019 tudi postali stranski udeleženec v postopku CPVO.

MzI je javnost pozval k predhodnemu posvetovanju glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije, ki je potekalo od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019. DPRS smo v roku posredovali pripombe na Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, December 2018. To je bila tudi prva možnost podajanja pripomb na NEPN.
DPRS smo zgroženi nad pripravo NEPN. V  njem so zapisane celo neresnične izjave.
Ključna pripomba DPRS je, da se razglasi vsaj vsa območja Natura 2000 za izključitvena območja, območja kjer HE ne bi bilo možno graditi.

 


Ključne besede: Mzl, NEPN
< nazaj na seznam novic