INŠPEKTORAT »SKRIVAL« RAZSODBO 10 MESECEV!

objavljeno v petek
26 avgust 2022, ob 10:43


Višje sodišče pritrdilo DPRS, inšpektorat je razsodbo »skrival« 10 mesecev!

Ihtioloka_raziskava_KrkaSavaDPRS.jpg Izvajanje ihtiološke raziskave v Krki. Foto: Andreja Slameršek

 

V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo ta teden prejeli sodbo Višjega sodišča, s katero je dokončno ustavljen še drugi odprt prekrškovni postopek zoper DPRS, povezan z izvajanjem ihtiološke raziskave na območju reke Save in Krke pri Mokricah aprila 2018.  Nenavadno je, da je Višje sodišče sodbo, ki pritrjuje DPRS, izdalo že 28. septembra lani, v DPRS pa smo jo od novomeške enote Inšpektorata za okolje, ki je prekrškovni postopek sprožila, prejeli šele ta teden, in še to po zahtevi s strani društva.

Spomnimo. DPRS je 22. aprila 2018 ob sodelovanju tujih ihtioloških strokovnjakov in na podlagi izrecnega dovoljenja Agencije RS za okolje (ARSO) izvedlo vzorčenje prizadete ribje vrste platnice (Rutilus virgo) na območju spodnje Save in Krke, pri Mokricah. Raziskave rib in njihovih habitatov sodijo med ključne aktivnosti DPRS, ki ima status društva v javnem interesu ohranjanja narave – s specifičnim poslanstvom varovanja rib in njihovih habitatov.

Izvajanje raziskave je že med njenim potekom organom prijavila fizična oseba – odvetnik Šribar, poslovno povezan s podjetjem Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). Policija je tako prišla že na dan raziskave na samo lokacijo, a pregon kot brezpredmeten opustila, ker je ugotovila, da ima DPRS vsa potrebna dovoljenja za izvajanje strokovne ihtiološke raziskave. Policija je društvo ponovno kontaktirala dva meseca kasneje na podlagi vložene ovadbe s strani odvetnika Šribarja in društvo je ponovno predložilo vse potrebne dokaze na podlagi katerih je policija pregon opustila.

Sta pa pregona sprožili in – kljub obsežni dokumentaciji in dokazilom DPRS - nadaljevali državni inšpekciji, konkretno njuni območni enoti, kar je po DPRS pomembna okoliščina. Brežiška izpostava Inšpekcije za lovstvo in ribištvo je vztrajala pri obtožbi, da smo člani DPRS 22. aprila 2018 v resnici »lovili ribe« brez ustreznih dovoljenj in na nedovoljen način z uporabo elektrike; pri tej obtožbi je inšpekcija vztrajalo celo, ko je brežiško okrajno sodišče kot prvostopenjsko sodišče razsodilo v prid DPRS (in kar je nato inšpekcija spodbijala pred Višjim sodiščem)! Novomeška enota Inšpektorata RS za okolje in prostor pa je med drugim vztrajala, da smo člani DPRS na sotočju Save in Krke izvajali nezakonito vožnjo z motornim plovilom oziroma skorajda glisirali in s tem kršili zakon o vodah. Inšpekciji sta DPRS in njeni predsednici kot odgovorni osebi za vse »ugotovljene« prekrške naložili skupaj za skoraj 6.400 evrov glob.

In epilog postopkov po več kot štirih letih? Višje sodišče je ob posredovanju Ustavnega sodišča, kamor smo prav tako podali zahtevo, postopek, ki ga je sprožila brežiška izpostava Inšpekcije za lovstvo in ribištvo, s sodbo v prid DPRS zaključilo že oktobra 2020 (več), enak epilog pa je oktobra lani pred Višjim sodiščem dočakala tudi novomeška enota Inšpektorata za okolje in prostor, kar smo v DPRS, kot omenjeno, izvedeli šele ta teden na podlagi poizvedbe društva pri sodišču v kateri fazi je postopek. Sodišče je društvo napotilo na inšpektorat, kateremu je vročilo razsodbo oktobra 2021 in inšpektoratu takrat naložilo, da sodbo vroči društvu ter povrne plačane globe in sodne takse. Inšpektorat seveda sodbe društvu ni vročil, niti povrnil denarja, ampak zadevo pospravil v predal. Šele po urgenci DPRS smo prejeli sodbo, ki je pritožbama DPRS in predsednici ugodilo in sodbo okrajnega sodišča razveljavilo ter ustavilo postopek o prekršku zoper DPRS in predsednico, in sicer iz razloga, ker sploh ni šlo za prekršek. V DPRS zdaj od omenjenega Inšpektorata pričakujemo tudi povračilo globe in sodne takse, ki sta jo DPRS in predsednica kot odgovorna oseba DPRS v celoti plačali že pred časom v izogib izvršbe, šlo je za 5.060 evrov.

Višje sodišče je torej v dveh ločenih postopkih, pri katerih sta zoper DPRS na stroške davkoplačevalcev vztrajali dve državni inšpekcijski službi, ugotovilo, da očitanih prekrškov in nepravilnosti pri raziskavi DPRS ni bilo! Sodišče je pritrdilo, kar je DPRS dokazovalo ves čas: raziskavo smo 22. aprila 2018 izvedli z vsemi potrebnimi dovoljenji, po standardizirani, mednarodno priznani metodi, ki jo (med drugimi) uporablja tudi Zavod RS za ribištvo pri državnih monitoringih rib, na podlagi omenjene raziskave pa je DPRS pripravil strokovno poročilo Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju spodnje Save in Krke v Sloveniji, in ga, skladno z dovoljenjem in roki, posredovalo Arsu in Zavodu RS za varstvo narave.

Tak epilog štiriletnega pregona DPRS odpira vrsto pomembnih vprašanj, zlasti vprašanja neodvisnosti lokalnih enot inšpekcijskih služb od lokalnih centrov moči, kot so lokalne energetske družbe. O teh temah bi se po mnenju DPRS morala odpreti javna razprava, saj je neodvisnost državnih inšpekcij in sodišč nujen pogoj za pravno in demokratično državo.

Konkreten primer DPRS je tipičen primer tako imenovane SLAPP tožbe (strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti), torej postopka, katerega ključen namen je zastraševanje in večplastno izčrpavanje tožene strani. V DPRS smo za dokazovanje povsem zakonitega ravnanja in izpolnjevanja enega od naših osnovnih poslanstev – to je strokovnega spremljanja s ciljem zaščite ribje populacije v zadnjih štirih letih porabili ogromno ur, energije in tudi denarja.

Od pristojnega ministrstva za okolje zahtevamo, da preišče, zakaj smo kot stranka v postopku od novomeške enote inšpekcije za okolje prejeli razsodbo deset mesecev po tem, ko jim je bila vročena s strani sodišča. Morajo najti odgovor, ali je na tako skrivanje sodbe vplival kdo od brežiških energetikov ali/in takrat še aktualni minister Andrej Vizjak, ki je pred ministrovanjem deloval v družbi HESS in je velik promotor izgradnje HE Mokrice, ki ji v DPRS nasprotujemo. Prijavo bomo posredovali tudi na upravno inšpekcijo.

Zaposlene v območnih enotah državnih inšpekcijskih služb pozivamo, da prijavljajo in opozarjajo na pritiske, ki so jih deležni s strani strank v postopkih – tudi, če gre za vplivne lokalne gospodarske družbe. Zlasti zasavskim energetikom pa sporočamo, da nikakor nismo in nikoli ne bomo izgubili volje in pripravljenosti, da nadaljujemo svoje poslanstvo - to je delovanje v javnem interesu ohranjanja narave, zlasti rek in življenja v njih.

 

 

 

O postopkih tudi:


Ključne besede: raziskava platnice, HESS, Šribar, Vizjak, inšpektorat, hidroelektrarna Mokrice


< nazaj na seznam novic