VIŠJE SODIŠČE ODLOČILO: DPRS JE DELOVALO ZAKONITO!

objavljeno v torek
20 oktober 2020, ob 14:09


Višje sodišče v Ljubljani je v razsodbi, ki smo jo v Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) prejeli danes, potrdilo, da je DPRS aprila 2018 zakonito izvajalo strokovno ihtiološko raziskavo na območju Spodnje Save in Krke. V DPRS ob razsodbi Višjega sodišča ponovno opozarjamo na nedopustne zlorabe inšpekcijskih in sodnih postopkov z namenom šibitve nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu ohranjanja narave.

PRMonitoring_Krka.jpg Monitoring platnice v Krki.

Z razsodbo je Višje sodišče kot drugostopenjski organ potrdilo sodbo Okrajnega sodišča v Brežicah, ki je že decembra lani razsodilo, da DPRS in predsednica Andreja Slameršek pri izvajanju vzorčenja prizadete ribje vrste platnice (Rutilus virgo) na območju Save in Krke aprila 2018 nista storila nobenega prekrška – tudi ne prekška prepovedanega ribolova.

Slednjega jim je očitala brežiška izpostava Inšpekcije za lovstvo in ribištvo. Inšpekcija je trdila, da društvo za omenjeno raziskavo ni imelo domnevno potrebnega dovoljenja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zaradi česar naj bi storilo prekršek prepovedanega ribolova in moralo plačati (društvo in predsednica) dobrih 1.300 evrov globe. Že prvostopenjsko sodišče je argumentacijo Inšpekcije zavrnilo in razsodilo, da prekrška ni bilo, a je Inšpekcija vztrajala na pritožbi - in ponovno izgubila na drugi stopnji.

DPRS je omenjeno strokovno ihtiološko raziskavo na območju Save in Krke aprila 2018 izvajalo na podlagi in v skladu z dovoljenjem Agencije RS za okolje (Arso), ki ga ima od leta 2015. Vzorčenje oz. raziskave rib in njihovih habitatov sodijo med ključne aktivnosti DPRS, ki ima status društva v javnem interesu ohranjanja narave – s specifičnim poslanstvom varovanja rib in njihovih habitatov. Raziskava oz. omenjeno vzorčenje prizadete ribje vrste platnice (Rutilus virgo) je bilo izvedeno po standardizirani, mednarodno priznani metodi, ki jo (med drugimi) uporablja tudi Zavod RS za ribištvo pri državnih monitoringih rib. Na podlagi omenjene terenske ihtiološke raziskave, pri kateri so z DPRS sodelovali tudi tuji ihiološki strokovnjaki, je DPRS pripravil strokovno poročilo Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju spodnje Save in Krke v Sloveniji, in ga, skladno z dovoljenjem in roki, posredovalo Arsu in Zavodu RS za varstvo narave.

V DPRS želimo ob razsodbi Višjega sodišča ponovno opozoriti na nedopustno delovanje državnih organov, ki zlorabljajo inšpekcijske in sodne postopke ter porabljajo javen denar in resurse za šibitev nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu ohranjanja narave. Pritiski na DPRS – opisan postopek je le eden od primerov -, so se okrepili po tem, ko je Upravno sodišče spomladi 2019 pritrdilo dokazom DPRS in z razsodbo odpravilo nezakonito izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice na Spodnji Savi (več o tem Inšpekcije: raziskava rib je glisiranje in ribolov). Od razveljavitve dovoljenja skušajo vplivni energetski lobiji, na čelu z zdajšnjim ministrom za okolje Andrejem Vizjakom (pred nastopom ministrske funkcije je bil v energetski družbi HESS v Brežicah zadolžen za projekt HE Mokrice), ošibiti ne le delovanje DPRS, ampak celotni nevladni sektor, kar je razvidno tudi iz neustavnih sprememb zakonodaje v zadnjih mesecih. S svojim delom in prizadevanji v javnem interesu na področju narave bomo nadaljevali.


Ključne besede: inšpekcija, DPRS, Andrej Vizjak


< nazaj na seznam novic