POVEZANOST OVADITELJA IN SODNIKA - TOŽBA DPRS

objavljeno v četrtek
20 avgust 2020, ob 08:40


Podrobneje predstavljamo primer, ki kaže, kako pri nas delujejo interesne skupine, ki si prizadevajo za gradnjo HE Mokrice

Ihtioloka_raziskava_KrkaSavaDPRS.jpg Ihtiološka raziskava na reki Krki.
Mnenjesodnikaddr.KlemnaJaklia.jpg

V zadnjih tednih je več spletnih portalov (skupna jim je lastniška in/ali interesna povezava z aktualno vlado) poročalo, kako je Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) spomladi 2018 izvajalo nelegalni ribolov z elektriko in nezakonito glisiralo po reki Krki pri Brežicah, posledično pa da sta mu Inšpektorata RS za okolje in ribištvo izrekla denarno kazen nekaj čez 6.400 evrov. Ob tem so zastavili vprašanje, ali je primerno, da DPRS ohrani status delovanja v javnem interesu ohranjanja narave.

V DPRS omenjena »poročila« jemljemo kot nadaljevanje pritiska, ki ga nad DPRS izvajajo interesni lobiji, ki podpirajo gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice na čelu z aktualnim okoljskim ministrom. Slednji je bil namreč pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ki je investitorka v HE Mokrice, in v kateri je bil zadolžen za projekt HE (več).

V nadaljevanju opozarjamo na tri dejstva, ki razkrivajo način delovanja interesnih lobijev pri nas, tudi na ravni nekaterih sodišč.  

Prvič. DPRS na Krki ni izvajalo ne nezakonitega ribolova ne glisiralo. Strokovna ekipa DPRS, ki so jo sestavljali tudi mednarodni ihtiologi, je 22. aprila 2018 v spodnjem toku reke Krke, na območju občine Brežice, izvajala celovito ihtološko raziskavo z namenom pridobiti podatke o ribah, ki jih je bil dolžan (vendar jih ni) pridobiti investitor v primeru gradnje HE Mokrice, torej podjetje, v katerem je delal aktualni okoljski minister. Strokovno raziskavo smo izvajali na podlagi veljavnega dovoljenja Agencije RS za okolje (ARSO) iz maja 2015, na podlagi terenske raziskave smo izdali strokovno poročilo Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju spodnje Save in Krke v Sloveniji, in ga, skladno z dovoljenjem in roki, posredovali ARSO in Zavodu RS za varstvo narave. Ihtiološko raziskavo smo izvedli po standardizirani, mednarodno priznani in uveljavljeni metodologiji. Elektroribolov je namreč eden od najpogosteje uporabljenih načinov, predviden tudi v dovoljenju ARSA, vzorčenje smo izvedli po metodi prog »Streifenbefischungsmethode«. Čoln je del metodologije elektroizlova, saj take raziskave na reki Krki ni mogoče izvesti brez čolna na motorni pogon. Uporabo slednjega predvideva strokovna literatura, hkrati povsem enako metodologijo uporablja Zavod RS za ribištvo pri državnih in drugih monitoringih rib.

Drugič. Na dan izvedbe raziskave je na terenski ogled prišla policija in ugotovila, da imamo vsa potrebna dovoljenja. Nekaj tednov po izvedbi je DPRS ponovno kontaktirala policija z obvestilom, da so prejeli ovadbo zoper »štiri neznane osebe iz DPRS, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ribolova po 343. členu Kazenskega zakonika«. Po poslanih pojasnilih in dokumentaciji ter preučenih dejstvih je policija pregon opustila. Prijavo zoper DPRS je podal odvetnik Drago Šribar iz Krškega, ki dela za brežiški HESS; po podatkih baze Erar je od oktobra 2014 od HESS prejel malo pod 100 tisoč evrov (99.107,81 EUR), od tega 41.656,72 EUR v zadnjih dveh letih, od januarja 2019 do avgusta 2020. Prijavo zoper DPRS je posredoval tudi na kar tri inšpekcijske službe oziroma njihove območne izpostave: na inšpektorat za okolje in prostor, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter upravni inšpekciji – slednji z idejo, da nam odvzame dovoljenje za izvajanje raziskav.

Od vseh treh nam je – kljub predložitvi nasprotnih dokazov – globo izrekla novomeška Območna enota Inšpektorata za okolje in prostor, v višini 4600 evrov plus 10% sodne takse. Zaradi strokovne pomanjkljivosti utemeljitve in argumentacije, ki je v delih nenavadna z vidika specializiranosti inšpekcije (več o tem na povezavi), smo se v DPRS odločili vložiti zahtevo za sodno varstvo. Na naše presenečenje pa je pristojno Okrajno sodišče v Brežicah oziroma sodnik Marko Bregar novembra 2019 zavrnil zahtevo za sodno varstvo. Tudi ta argumentacija je bila nestrokovna in pristranska, po prejemu sklepa sodišča pa smo ugotovili še dodatno dejstvo, ki odločitev sodnika Bregarja postavlja v novo luč.

Tretjič. Javno dostopni viri namreč dokazujejo, da je omenjeni prijavitelj, to je odvetnik Šribar tudi odvetnik omenjenega sodnika Bregarja v njegovem zasebnem sodnem primeru. Ta zasebni primer je leta 2015 prišel do ustavnega sodišča, in eden od ustavnih sodnikov (drr. Klemen Jaklič) je v ločenem mnenju celo eksplicitno razkril, da sta sodnik in njegov odvetnik prijatelja (glej zadevo z opravilno številko Up426/15–odklonilno mnenje ustavnega sodnika drr. Jakliča).

 

Slika 1: Odklonilno mnenje ustavnega sodnika drr. Jakliča. Vir: Up426/15

 

Zato omenjena razsodba sodnika Bregarja v zadevi DPRS, ki je razsojena v prid interesa odvetnika Šribarja in njegove stranke HESS, vzbuja resne sume tako glede nepristranskosti, kot tudi glede pravice do naravnega sodnika. Prav tako so bili skrajno neobičajni procesni pristopi, ko je isti odvetnik Šribar prijavo dopolnjeval z nekimi laičnimi očitki, sodišče pa je potem od DPRS zahtevalo, da se do njih opredeli. Zato smo zadevo v vednost in presojo (kot ustavno pritožbo) predali ustavnemu sodišču, in februarja letos je bil imenovan senat (Marko Šorli, Klemen Jaklič, Katja Šugman Stubbs), ki bo odločil o ustavni pritožbi DPRS. Odločitve za zdaj še ni.

Na DPRS menimo, da je zakonito delovanje institucij temelj delovanja družbe, zato vztrajamo. Menimo, da nobeni parcialni interesi politike ali kapitala ne smejo povoziti zakonitega delovanja organov in institucij, ki smo jih vzpostavili v družbi za zaščito skupnih vrednot, kot je ohranjanje narave.

Naj opozorimo še, da če bo razsodba sodišča v Brežicah obveljala, to pomeni, da so bile vse dosedanje ihtiološke raziskave v Sloveniji, ki so bile opravljene z uporabe čolna na motorni pogon (večina je takih!), nezakonite in da ihtioloških raziskav na velikih rekah odslej ne bo mogoče izvajati!

 

Sorodne povezave:

Inšpekcije: raziskava rib je glisiranje in ribolov

Represija nad nevladniki kot v Putinovi Rusiji

 


Ključne besede: ihtiološka raziskava, odvetnik Drago Šribar,sodnik Marko Bregar, HESS, HE Mokrice, DPRS, Društvo za preučevanje rib Slovenije


< nazaj na seznam novic