NEPN – AKTIVNOSTI DPRS V OKTOBRU 2019

objavljeno v četrtek
07 november 2019, ob 10:12

Priloge:

Pripombe na dokument Tehnična ... (pdf)
Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo stranski udeleženec v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 (2040) (NEPN). Delujemo v javnem interesu ohranjanja narave, zlasti ohranjanja rib in njihovih habitatov na celotnem območju Republike Slovenije. NEPN bi lahko imel uničujoč vpliv na naravo. Z namenom izvajanja našega poslanstva, varstvo rib in njihovih habitatov, smo v mesecu oktobru opravili več aktivnosti povezanih z NEPN.

7. oktobra 2019 smo, po ponovnem pozivu Ministrstvu za infrastrukturo (MzI), prejeli odgovor MzI na pripombe DPRS na NEPN. Ministrstvo za infrastrukturo je pri popravku osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) upoštevalo določene predlagane spremembe, do konca pa bomo vztrajali pri zahtevah, ki preprečujejo pomembno poslabšanje stanje narave, vrst in habitatov ter našega življenjskega okolja. Več ...

NEPNMB6.jpg Posvet NEPN, Akademija distribucije Elektro Maribor.
IMG_20191024_131356.jpg IMG_20170519_1143241.jpg

14. oktobra 2019 smo se udeležili posveta o NEPN-u, ki ga je organizirala Akademija distribucije Elektro Maribor v Mariboru na sedežu Akademije.

 

24. oktobra 2019 smo se udeležili predstavitev ključnih vsebin, ki bodo obravnavane v okviru priprave osnutka okoljskega poročila za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN). Dogodek je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo v prostorih Agencije RS za okolje.

 

25. oktobra 2019 smo DPRS na ministrstvo za infrastrukturo in pripravljavcem okoljskega poročila za NEPN poslali Pripombe na Dopolnjen osnutek vsebinjenja: Tehnična podpora za celovito presojo vplivov na okolje za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Pripombe DPRS so zgoraj levo v prilogi.


Sorodne povezave:

NEPN - dilema varovanje zdravja ali varovanje narave

NEPN ne sme postati seznam želja (elektro)gospodarstva

Slovenski NEPN najslabše ocenjen

NEPN z vidika varovanja ribjih habitatov nesprejemljiv

 

Mediji

Predstavitev zaključkov vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje

 


Ključne besede: NEPN, CPVO, MzI, pripombe DPRS
< nazaj na seznam novic