2. DEL: HE NA MURI !?

objavljeno v ponedeljek
29 januar 2024, ob 11:13


Dne, 16. januarja 2024 smo DPRS iz Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) prejeli dopis Prikaz nasprotnih dejstev k članku »HE na Muri?!«. V tem dopisu je ministrstvo zapisalo, da je Mitja Bricelj na bilateralni komisiji za Muro kot predstavnik Vlade RS zastopal stališča in interese Slovenije strokovno in vestno.

Mura_Andreja_Slamerek.jpg Reka Mura je ogrožena!
Predvolilneobljube.jpg Zapisnik2022.jpg Zapisnik2023.jpg

MNVP je zelo nespretno poskušalo prikazati, da na komisiji slovenska delegacija ni zastopala stališč umeščanja novih energetskih projektov v prostor kot izhaja iz zapisnika v točki »Energetski interesi«. Umeščanje novih hidroelektrarn (HE) na Muro so želeli pojasniti z obnovo male HE Ceršak, kar je absurd ob dejstvu, da iz zapisnikov jasno izhaja kdaj se govori o umeščanju novih HE in kdaj o obnovi/ sanaciji male HE Ceršak.

Še več, iz zapisnika iz leta 2022 je razvidno, da je avstrijska stran obvestila slovensko, da so sprejeli deželni zakon, ki opredeljuje, da je v jedrnem območju biosfernega parka prepoved gradnje hidroelektrarn. Avstrijska stran je prosila slovensko stran za informacijo o morebitnih podobnih zakonodajnih pobudah v Republiki Sloveniji. Slovenska stran je v letih 2022 in 2023 poročala, da je v Sloveniji sprejeta strategija za povečanje umeščanja energetskih projektov na reko Muro.

DPRS smo ministrstvo (MNVP) pozvali, da nam odgovori, zakaj slovenska delegacija na zasedanju bilateralne komisije leta 2023 ni obvestila avstrijske strani o Strategiji Slovenije do leta 2050, ki določa, da se HE na Muri ne bo gradilo?, saj je avstrijsko stran to zanimalo leta 2022. DPRS odgovora s strani MNVP do danes nismo prejeli.

 

Kronologija dogajanja iz katere izhaja, da Vlada RS nadaljuje z aktivnostmi za umeščanje hidroelektrarn na reko Muro in zavaja javnost:

Aprila 2022 je predsednik trenutne vlade Robert Golob v predvolilni kampanji v Ljutomeru izjavil, da hidroelektrarn na Muri ne bo. Vlada je nastopila 1. junija 2022 in v koalicijsko pogodbo zapisala: »Na Muri ne bomo gradili hidroelektrarn«.

22. novembra 2022 je bila v časopisu Vestnik objavljena izjava predstavnika Vlade RS, Bojana Kumra, ministra za okolje, podnebje in energijo (MOPE), o gradnji HE na Muri, da je projekt gradenj hidroelektrarn na Muri ustavljen, ampak samo za določen čas.

Slika 1: Predvolilne obljube predsednika trenutne vlade Roberta Goloba in delovanje po volitvah.

 

6. in 7. december 2022 je v Moravskih Toplicah potekalo 31. zasedanje bilateralne komisije Slovenija – Avstrija. Iz uradnega zapisnika zasedanja bilateralne komisije iz leta 2022 je razvidno, da je slovenska stran avstrijski predstavila, da v Sloveniji potekajo prizadevanja za umeščanje novih HE na Muri, kar je dokazovala s strategijo z naslovom »Dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji (DČN OVE)«.

Avstrijska stran je slovensko obvestila, da je zvezna dežela Štajerska objavila deželni zakon o biosfernih parkih UNESCO, ki opredeljuje varovalne in razvojne cilje, ter določa območja, kjer med drugim veljajo tudi prepovedi, kot npr. v jedrnem območju biosfernega parka velja prepoved gradnje hidroelektrarn. Avstrijska stran je zaprosila slovensko stran za informacijo o morebitnih podobnih zakonodajnih pobudah v Republiki Sloveniji. (Glej sliko 2)

Kako to, da slovenska delegacija ni obvestila avstrijske, da je Vlada RS sprejela zavezo v koalicijski pogodbi, da na Muri ne bomo gradili hidroelektrarn?

 

 

Slika 2: Izsek iz uradnega zapisnika 31. zasedanja, 6.-7. december 2022, Moravske Toplice.

 

28. junija 2023 je Državni zbor na seji sprejel Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50) v kateri je v točki Hidroenergija določeno: »(3) Hidroenergetski potencial se na reki Muri ne bo izkoriščal za proizvodnjo električne energije

14. in 15. november 2023 je v Bad Gleichenbergu potekalo 32. zasedanje bilateralne komisije, kjer je slovenska delegacija ponovno zastopala umeščanje novih hidroelektrarn na reko Muro. Kljub temu, da je že leta 2022 avstrijska stran prosila slovensko stran za informacijo o morebitnih podobnih zakonodajnih pobudah o prepovedi gradnje hidroelektrarn v jedrnem območju biosfernega območja v Republiki Sloveniji (Glej sliko 3) in sprejeti Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 v kateri je zapisano, da se hidroenergetski potencial na reki Muri ne bo izkoriščal.

Slika 3: Izsek iz uradnega zapisnika 32. zasedanja, 14. – 15. november 2023, Bad Gleichenberg iz katerega jasno izhaja, da je slovenska stran zastopala umeščanje novih HE na Muro.

13. januar 2024 je na FBju poslanka Gibanje svoboda Sara Žibrat zapisala: »Lepo, da spremljate dogajanje in ste na preži, a če me bombardirate s taggi na podlagi izjave enega uradnika (Mitja Bricelj), me prosim razumite, da mi v vmesnem času, dokler ne potrdim informacij, ne preostane drugega, kot da opozorim na vse varovalke - od zakonodajne (za He na Muri bi morali dobiti soglasje EU, kar ni šans, in ja, če treba bi tudi šli v civilno tožbo, prostovoljstvo mi ni odveč) do jasne politike našega ministrstva.«

16. januar 2024 Ministrstvo za naravne vire in prostor posreduje dopis v katerem zapiše: »Zanikamo navedbe v članku: »/…/ Že v preteklosti smo nevladne organizacije protestirale proti škodljivemu delovanju Mitja Briclja v komisiji /…/« Dr. Mitja Bricelj, sicer zaposlen na Ministrstvu za naravne vire in prostor, je s sklepom Vlade RS s strani Slovenije imenovan v predsedstvo komisije za Muro, v imenu Slovenije pa je predstavnik ali predsedujoči tudi še v nekaterih drugih mednarodnih komisijah in organizacijah, v katerih strokovno in vestno zastopa stališča in interese Slovenije

Kako to, da slovenska delegacija, ki zastopa stališča Vlade RS in v njenem imenu vodi pogajanja, avstrijski strani nikoli ni poročala o sprejetih zavezah vlade proti gradnji HE na Muri in avstrijsko stran zavajala in spodbujala k skupnim načrtom umeščanja novih HE na reko Muro?

 

 

 

DPRS smo strokovna nevladna organizacija, ki delujemo v javnem interesu ohranjanja narave. Upravno sodišče nam je leta 2018 v razsodbi I U 929/2016-10 priznalo status »watchdog« organizacije, to je organizacije, ki nadzira javne politike.

 


Ključne besede: Hidroelektrarne , Mura, Vlada RS


< nazaj na seznam novic