HE NA MURI !?

objavljeno v sobota
13 januar 2024, ob 11:33


V Bad Gleichenbergu se je 14. in 15. novembra 2023 odvijalo zasedanje stalne slovensko – avstrijske komisije za Muro, katere predsednik slovenske delegacije je Mitja Bricelj, sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor.  

Mura_Andreja_Slamerek.jpg Reka Mura je naravno bogastvo, ki ga je treba obvarovati.

DPRS smo preverili uradni zapisnik in ugotovili, da je bila na zasedanju obravnavana točka Energetski interesi v kateri je navedeno, da je slovenska stran poročala, da je bil v mesecu septembru 2022 na Vladi RS sprejet strateški dokument, poimenovan »Dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji«, iz katerega je razvidno, da bo v prihodnje treba veliko bolje izkoristiti naravne danosti Slovenije in povečati umeščanje energetskih projektov v prostor, upoštevajoč prevlado tega javnega interesa v posebnih primerih. Obe strani si bosta še naprej prizadevali za krepitev čezmejnega sodelovanja pri uveljavitvi ukrepov za povečanje vodne, prehranske, energetske in podnebne varnosti, ponovno bomo preučili tudi možne in sonaravne vključitve energetske rabe na vodotokih v Republiki Sloveniji, kot je reka Mura.

Sprašujemo se, ali je s tem stališčem slovenska delegacija delovala zakonito in ali je res zastopala interese države, ali je zastopala interese energetike.

Namreč, 28. junija 2023 je Državni zbor na seji sprejel Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50) v kateri je v točki Hidroenergija določeno: »(3) Hidroenergetski potencial se na reki Muri ne bo izkoriščal za proizvodnjo električne energije

Že v preteklosti smo nevladne organizacije protestirale proti škodljivemu delovanju Mitja Briclja v komisiji, ter proti sestavi komisije, saj v njo niso vključeni vsi sektorji in predstavniki nevladnih organizacij. Nesprejemljivo je, da ima energetski sektor tako veliko moč, da je edini sektor, ki ima pravico sodelovati v komisiji in zastopati svoje energetske interese na reki Muri.

 

Zahtevamo razrešitev dr. Mitja Briclja

Ponovni poziv Ministrstvu za okolje

Škodljivo delovanje MOP

 

Reka Mura je območje Natura 2000, območje številnih naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena, UNESCO biosferno območje, ki je del petdržavnega biosfernega območja Mura – Drava – Donava.


Ključne besede: Mura, hidroelektrarne, MNVP, Mitja Bricelj


< nazaj na seznam novic