DPRS VLOŽILO TOŽBO PROTI PROJEKTU HE MOKRICE

objavljeno v petek
22 julij 2022, ob 12:37


DPRS vložilo tožbo proti projektu HE Mokrice, investitorji z novimi manevri!

Sotoje_Krke_SaveDuan_Klenovek.jpg Sotočje Krke in Save, območje načrtovane gradnje HE Mokrice. Avtor: Dušan Klenovšek

 

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo na Upravno sodišče pred dnevi vložilo tožbo, s katero izpodbijamo sklep (bivše) vlade iz maja 2022, ki bi omogočil postavitev Hidroelektrarne Mokrice. Sodišču smo podali tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne razsodbe zadržalo začetek gradnje. Seznanjeni pa smo, da so investitorji v HE Mokrice že sprožili nov manever, s katerim skušajo od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) že prej pridobiti t. i. delno gradbeno dovoljenje in začeti z deli.

DPRS je društvo s statusom delovanja v javnem interesu ohranjanja narave, naše osnovno poslanstvo pa je varstvo domorodnih vrst rib in njihovih habitatov, torej zaščita in ohranitev prosto tekočih rek in življenja v njih.

Tožba, ki smo jo pred dnevi vložili na Upravno sodišče, je že tretja tožba, povezana s projektom HE Mokrice na Savi. Obe predhodni tožbi smo na Upravnem sodišču dobili, saj so strokovni dokazi nedvoumni: projekt HE Mokrice je nedopusten in škodljiv projekt, ki je ne le uničujoč za naravo (med drugim posega v varovana območja Natura 2000), pač pa tudi nepotreben za energetsko oskrbo.

V podnebni krizi, s katero smo zelo jasno soočeni ravno te dni, je še bolj očitno, da je uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike nedopustno ravnanje, ki ga razumni odločevalci danes ne bi smeli dovoliti! Medtem ko se tudi EU zavzema za revitalizacijo vodotokov (cilj je obnoviti 25 tisoč kilometrov rek), v Sloveniji s projektom HE Mokrice, ki bi v optimalnih razmerah proizvedla le en (1) odstotek letne porabe elektrike v državi, nepopravljivo uničujemo tekočo reko in biodiverziteto.

Z aktualno tožbo DPRS izpodbija odločbo, ki jo je bivša vlada pod vodstvom predsednika Janeza Janše sprejela tik pred odhodom 20. maja letos, kar na dopisni seji. S to odločbo je vlada določila, da pri projektu HE Mokrice javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave in tako dala zeleno luč za začetek gradnje. Tako odločbo je Janševa vlada prvič sprejela že decembra 2020, a je na podlagi tožbe DPRS padla na Upravnem sodišču[1].

Nova, majska odločba je procesno sporna že v točki, da jo je Janševa vlada sprejela v času opravljanja t. i. tekočih poslov, ko lahko na podlagi razsodbe Vrhovnega sodišča[2] odhajajoča vlada sprejema le odločitve, nujne za delovanje države, ne sme pa začenjati večjih in pomembnejših dejavnosti na novo oziroma sprejemati dokončnih političnih odločitev. Vsebinsko je odločba sporna v vrsti točk, med drugim ne vsebuje mnogih strokovnih podlag in osnovnih ihtioloških raziskav, na katerih manjko je opozarjala že prejšnja razsodba Upravnega sodišča. Opozoriti gre tudi, da je vlada oziroma MOP dala projektu HE Mokrice »zeleno luč« kljub temu, da je ravno MOP dovolil izgradnjo predhodne HE Brežice ob pogoju, da ne bo prišlo do posega v sotočje Krke in Save. Projekt HE Mokrice pa posega ravno v to sotočje. Država tako spregleduje zaveze, ki jih sama postavlja!

Opozoriti gre, da je projekt HE Mokrice prvi, pri katerem se vlada sklicuje na institut prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Uporabo tega instituta EU dovoli le, če ni alternative – povedano enostavno: država z aktualno odločbo prepričuje, da se 1% letne porabe elektrike v Sloveniji ne da proizvesti drugače, kot z uničenjem Save. Da ta teza ne drži, potrjuje že uradno, s strani države naročeno okoljsko poročilo za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), kjer je zapisano, da je ciljni delež  elektrike iz obnovljivih virov energije (27%) možno doseči ne le brez HE Mokrice, ampak tudi  brez izgradnje načrtovanih novih HE na srednji Savi[3].

V DPRS smo v zadnjih dveh letih pogosto opozarjali, tudi Komisijo za preprečevanje korupcije in druge pristojne institucije, na poteze, ki jih je v zvezi s projektom HE Mokrice sprejemal bivši okoljski minister Andrej Vizjak, ki je bil pred ministrovanjem na družbi investitorki HESS - Hidroelektrarne na Spodnji Savi osebno zadolžen za projekt HE Mokrice. Prav tako smo (brez epiloga) opozarjali, da je bilo na projektu HE Mokrice v zadnjih dveh letih že oddano za čez sto milijonov evrov poslov gradbincem in drugim izvajalcem[4], čeprav projekt sploh še nima dovoljenja in kar lahko v primeru neodobritve privede do izsiljevanja s strani pogodbenikov, kar bomo morali plačati davkoplačevalci! 

Vendar nobena institucija do zdaj ni ukrepala, očitno pa postaja, da tudi nova vlada kljub drugačnim zagotovilom zgolj nadaljuje sporne postopke.

Posebej zaskrbljujoče namreč je, da smo na DPRS pred dnevi, 19. julija, od MOP prejeli zahtevo, da se v vsega sedmih dneh izjasnimo do vloge, ki jo je družba HESS vložila na MOP in s katero zahteva izdajo delnega gradbenega dovoljenja za projekt HE Mokrice! Očitno gre za nov manever, s katerim skuša družba HESS začeti gradnjo preden bo o tožbi DPRS odločilo Upravno sodišče. HESS je namreč omenjeno zahtevo na MOP poslal le dan po tem (14. julija), ko smo na DPRS vložili tožbo zoper vladno »zeleno luč« za gradnjo HE Mokrice na Upravno sodišče. Pri tem MOP ponovno krši vse pravice stranke DPRS v postopku, zlasti pravice do izjave.

Ker uradne institucije, ki jim državljani zaupamo varstvo narave in okolja očitno ne delujejo v interesu narave in okolja, ampak bolj investitorjev in gospodarstva, pozivamo vse, da preprečimo uničevanje narave!

Kako kratkogleda in nerazumna je odločitev o dodatnem uničenju prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike – namesto njenem varovanju kot vira pitne vode!- trenutno jasno kažejo podatki o drastičnem padanju proizvodnje elektrike v hidroelektrarnah zaradi nizkih vodostajev, povzročenih s podnebnimi spremembami: maja letos so po podatkih SURS [5]  obstoječe hidroelektrarne v Sloveniji proizvedle 49%(!) manj elektrike kot maja lani.

Ob vsem ponavljamo tudi poziv odločevalcem – zlasti ministrstvoma za okolje in infrastrukturo, da začneta takoj in neodvisno od projekta HE Mokrice izgradnjo protipoplavne zaščite na širšem območju Mokric. Zdaj namreč investitorji zavajajo, da protipoplavna zaščita brez HE ni možna. A že okoljsko poročilo NEPN je jasno: »Poplavno varnost se lahko zagotovi tudi neodvisno od gradnje HE, na sonaraven način, ki izboljšuje ekološko stanje površinskih in podzemnih voda[6][2]Vrhovno sodišče, Sklep X Ips 280/2009 iz 1. 6. 2010 (točka 12)

[3] Okoljsko poročilo za NEPN, februar 2020, str. 183/338: »V primeru, da okoljski pogoji ne bodo omogočili umestitev v scenariju DUA načrtovanih hidroelektrarn, in sicer dokončanja HE Mokrice najkasneje do leta 2025 ter izgradnjo HE Suhadol in HE Trbovlje najkasneje do leta 2030 brez HE na Muri ter v scenariju PEK postavitve HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke in HE Ponoviče najkasneje do leta 2030 brez novih HE na Muri, nastali primanjkljaj električne energije iz OVE ne bo ogrozil doseganja zahtevanega cilja v višini 27 % obnovljivih virov energije v rabi končne energije scenarijev DUA in PEK

[6] Okoljsko pororčilo – NEPN, str. XIII

 


Ključne besede: DPRS, HE Mokrice, MOP, HESS, tožba


< nazaj na seznam novic