HE MOKRICE: MILJONSKI POSLI BREZ DOVOLJENJ

objavljeno v četrtek
24 december 2020, ob 10:14


Državni investitorki v hidroelektrarno (HE) Mokrice, to sta družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) in družba za izvajanje investicijske dejavnosti Infra, sta objavili že več javnih razpisov za dobavo materiala in storitev za HE Mokrice, čeprav za izgradnjo te HE še ne obstaja pravna podlaga. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja po integralnem postopku je namreč šele v teku, njegov izid pa je negotov, upoštevajoč spornost projekta oziroma zakonodajo, standarde in strokovna dejstva, na katere opozarjamo zlasti nevladne organizacije s področja ohranjanja narave kot stranski udeleženci v postopku. V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) zato pozivamo institucije, ki nadzirajo zakonitost postopkov in porabo javnega denarja, kot je Računsko sodišče RS, Državna revizijska komisija (DKOM), da preprečijo morebitno oškodovanje in neracionalno porabo javnih sredstev. Gre za visoke, več deset milijonske zneske.

Meho_Toki_30.04.2008001.jpg Sotočje Krke in Save, območje načrtovane gradnje HE Mokrice. Avtor: M. Tokić

Javni razpisi, povezani s HE Mokrice, so razvidni iz javnih baz, povzemamo le bistvene elemente:

  1. HESS je 24. julija letos podpisal pogodbo za izdelavo turbin, generatorjev in dvigal za HE Mokrice (LOT TGD) s konzorcijem podjetij LITOSTROJ POWER, KONČAR Zagreb in RIKO. Pogodbena vrednost je 27,2 milijona evrov (brez DDV) oziroma 33,2 milijona evrov (z DDV).
  2. HESS je 13. oktobra letos odločil, da javno naročilo za gradbeni del HE Mokrice (LOT A) odda konzorciju podjetij RIKO, KOLEKTOR Koling in RGP. Ocenjena vrednost naročila je 25,5 milijona evrov (brez DDV).
  3. Infra je 29. oktobra letos objavila javno naročilo Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice. Ocenjena vrednost ni objavljena, pričakovati pa je več deset milijonsko vrednost  (ena od zahtevanih referenc strokovnega kadra - geodeta je, da je v zadnjih 10 letih izvedel primerljiv posel v vrednosti najmanj 30 milijonov evrov brez DDV). V teku je predrevizijski postopek.
  4. Infra je 8. decembra letos objavila javno naročilo za Pripravljalna dela na HE Mokrice ( izvedba gradbenih in inštalacijskih del ter naravovarstvenih ureditev pred izgradnjo HE Mokrice). Razpis bo odprt do 14. januarja 2021, ocenjena vrednost ni objavljena.

V DPRS menimo, da je dodeljevanje poslov za projekt, katerega izvedba ni gotova, tvegano in z vidika porabe javnega denarja neracionalno. Pozivamo pristojne, da preprečijo dodatni nastanek škode. Izvedena javna naročila tudi nikakor ne smejo postati sredstvo pritiska za izvedbo projekta, pri katerem morajo biti upoštevani povsem drugi strokovni kriteriji!

Projekt HE Mokrice sicer od nastopa ministra za okolje Andreja Vizjaka poteka netransparentno, minister je namreč s projektom zelo povezan in ne skriva, da ga želi izpeljati za vsako ceno. Minister Vizjak je, spomnimo, pred nastopom ministrske funkcije služboval v družbi HESS (v njenem hčerinskem podjetju Partner), kjer je bil pristojen ravno za projekt HE Mokrice. Po marčevskem nastopu ministrske funkcije je Vizjak poskrbel za več sprememb, ki so projekt postopkovno pospešile. Kot stranski udeleženci v postopku smo večkrat opozorili na netransparentnost postopkov (HE MOKRICE: SPET PODALJŠANI ROKI INVESTITORJU!, DPRS PODAL MNENJE V POSTOPKU PREVLADE HE MOKRICE), zaradi po našem mnenju nedopustnega konflikta interesov, ki ga ima minister Vizjak pri projektu, pa smo med drugim podali prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

V DPRS smo prepričani, da projekt HE Mokrice – upoštevajoč slovensko oziroma evropsko zakonodajo, standarde, strokovna dejstva in podlage – ne more biti izpeljan. 


Ključne besede: HE Mokrice, Računsko sodišče, DKOM, Andrej Vizjak, HESS, Infra


< nazaj na seznam novic