SODIŠČE ZAMRZNILO IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

objavljeno v sreda
17 februar 2021, ob 07:32

Priloge:

Sklep Upravnega sodišča (pdf)


Sodišče zamrznilo izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice

IMG_2072oLR.jpg Hidroelektrarne imajo uničujoč vpliv na rečne vrste rib. Foto: Marko Zupančič

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je 27. januarja letos na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada RS za projekt hidroelektrarna (HE) Mokrice dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave in s tem izpolnila pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati je DPRS sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne odločitve preprečilo izvedbo posega, čemur je sodišče ugodilo.

Upravno sodišče je tako 9. februarja letos sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice na podlagi izpodbijane vladne odločbe iz decembra lani. Vlada se na to odločitev, ki jo v DPRS pozdravljamo, lahko pritoži.

Sodišče je v začasni odredbi pritrdilo argumentom DPRS, ki opozarja na nepopravljivo škodo, ki jo bi gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi - zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom v posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta obsežen projekt posegel. DPRS v tožbi izpostavlja številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in pomanjkljive ugotovitve dejanskega stanja. DPRS v tožbi med drugim opozarja, da je za projekt HE Mokrice ministrstvo za okolje in prostor (MOP) peljalo postopek tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, čeprav je sočasno še tekel postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pred Agencijo RS za okolje (ARSO) – vzporedno potekanje postopkov pa je v nasprotju z evropskim pravom. V omenjenem postopku tehtanja dveh javnih koristi je, spomnimo, vlada decembra lani investitorjem v HE Mokrice, tj. družbam HESS, Infra in Eles, dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Tak postopek je bil sicer v RS izveden prvič.

V DPRS smo tožbo, v kateri pričakujemo enako ugodno dokončno odločitev, vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menimo, da gre pri HE Mokrice za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje. Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino.

Ponovno tudi opozarjamo na okoliščino, da je bil aktualni minister za okolje Andrej Vizjak neposredno pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v skupini HESS, ki je investitorka v projekt HE Mokrice oziroma je bil celo v HESS osebno zadolžen za ta projekt, ki pa ga zdaj kot minister, vse od nastopa ministrske funkcije marca lani »pospešuje«. Njegovo delovanje glede projekta preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Več o tožbi: http://www.dprs.si/sl/222-he-mokrice-vlozena-tozba-in-poziv-sodiscu.html


Ključne besede: HE Mokrice, Upravno sodišče, odredba, Vlada, HESS


< nazaj na seznam novic