RAZSODIŠČE SOZ: DRŽAVNI ENERGETIKI OMALOVAŽUJEJO

objavljeno v četrtek
05 september 2019, ob 10:11

Priloge:

Pritožba DPRS Oglasnemu razsod... (pdf)

Razsodišče SOZ: Državni energetiki v oglaševanju omalovažujejo

1.jpg Plačan promocijski »intervju« direktorja državne energetske družbe HESS Bogdana Barbiča
2.jpg

Oglaševalsko razsodišče pri Slovenski oglaševalski zbornici (SOZ) je razsodilo, da plačan promocijski »intervju« direktorja državne energetske družbe HESS Bogdana Barbiča v več točkah krši Slovenski oglaševalski kodeks, ki zahteva zakonito, dostojno, pošteno in resnično oglaševanje. Oglaševalsko razsodišče je HESS poklicalo k prenehanju obstoječe oglaševalske prakse.

Oglaševalsko razsodišče pri Slovenski oglaševalski zbornici razsoja o tem, ali so oglasi skladni s Slovenskim oglaševalskim kodeksom (SOK)– z osnovnim vodilom, da mora biti oglaševanje zakonito, dostojno, pošteno in resnično.

Društvo za preučevanje rib (DPRS) je junija letos Oglaševalskemu razsodišču priglasilo »intervju« z  direktorjem državne energetske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) Bogdanom Barbičem z naslovom »Hidroelektrarne so odgovor na podnebne spremembe«, ki je bil objavljen v časopisu Posavski obzornik 16. maja letos (povezava na celoten »intervju« TUKAJ , glej stran 11).

DPRS se je že pred tem obrnilo neposredno na Posavski obzornik in zaradi vrste neresničnih in zavajujočih navedb - tudi na račun DPRS – zahtevalo objavo odziva na celostranski »intervju«, ki je bil sicer nepodpisan in nikjer eksplicitno označen za oglas.  Vendar je glavni urednik Posavskega obzornika Peter Pavlovič objavo odziva DPRS zavrnil s pojasnilom, da ne gre za novinarski oziroma avtorski prispevek, pač pa za »naročen članek«. Napisal je, da je bil »... naročen članek, na katerega se nanaša odziv, objavljen v posebnem okvirju, z drugačnim fontom kot novinarski članki in z logotipom podjetja namesto podpisa, s čimer je po našem mnenju dovolj jasno, da ne gre za avtorski članek«.

Pri tem omenimo, da se je podnaslov nepodpisanega celostranskega »intervjuja« med drugim navajal: »Da bi omejili globalno segrevanje, je nujno povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kakšno vlogo imajo pri tem hidroelektrarne na spodnji Savi in nekateri drugi projekti, smo se pogovarjali z direktorjem družbe HESS Bogdanom Barbičem.«.

(Vir: https://www.posavskiobzornik.si/datoteke/katalogTrgovina/1019.pdf, str. 11)

 

Oglaševalsko razsodišče: Takojšnje prenehanje

DPRS je zato »intervju« poslal v presojo Oglaševalskemu razsodišču, ki je konec avgusta pritožbo DPRS spoznalo za utemeljeno. Potrdilo je, da gre za oglaševanje, in zanikalo navedbe urednika Posavskega obzornika o dovolj jasni (oblikovni) ločnici omenjenega »intervjuja« z novinarskimi intervjuji oziroma članki: »Naročeni prispevek ni jasno označen kot tak (kot npr. oglas, promocijsko sporočilo, ... ), poleg tega ni naveden naslov, na katerem lahko potrošnik/bralec pridobi dodatne informacije oziroma vzpostavi stik z oglaševalcem...«.

Oglaševalsko razsodišče je ugotovilo, »da je vlagatelj pritožbe, DPRS, v objavi prikazan na omalovažujoč način, kar pa ni v skladu z določili 10.1. člena SOK«.

In zaključilo: »Oglaševalsko razsodišče javno poziva oglaševalca k takojšnjemu prenehanju objavljanja oglaševanja, ki je bilo predmet presoje.«

 

Vrsta neresničnih in zavajujočih navedb

V DPRS smo izjemno zaskrbljeni, da so v medijih možne oglaševalske prakse, ki interesnim skupinam - če imajo denar in to lahko plačajo – omogočajo širjenje vsebin, ne glede na njihovo resničnost ali dostojnost! Direktor HESS je v oglasu v Posavskem obzorniku, ki si ga je (sam ali njegova ekipa) zamislil v prepoznavno novinarski formi -  to je v obliki intervjuja, odgovarjal na vprašanja, s katerimi si je sam zagotovil (HESS pa plačal) samopromocijsko možnost javnosti povedati natanko to, kar želi in o komur želi.

Tako si je npr. med vprašanji za promocijo izgradnje  Hidroelektrarne Mokrice postavil tudi vprašanje o DPRS: »Odpravo te odločbe je doseglo Društvo za preučevanje rib. Kako gledate na odločitev sodišča oz. kaj menite, kdo so ti ljudje v strokovnem smislu, kakšni so njihovi motivi za tovrstno delovanje?«...  In si v dolgem odgovoru, katerega dele je tudi Oglaševalsko razsodišče prepoznalo za nedopustno omalovažujoče, med drugim odgovoril: »Vsi pa se moramo vprašati, tudi bralci, kakšna je morala teh ljudi v DPRS, ki ovirajo nedokončan projekt. Lahko je gledati poplavljene hiše po televiziji, zaskrbljujoče je to, da jih v svojem delovanju ni zmotilo niti to, da je 100 družin iz Litostroja ostalo brez prihodkov

Ta izjava je neprimerna, neresnična in skrajno žaljiva. Ravno predstavniki energetike javno zavajajo s populističnimi grožnjami, da zgolj izgradnja hidroelektrarn zagotavlja protipoplavno zaščito. To je neresnica! Območje s tisoč prebivalci v Posavju bi seveda lahko - takoj - protipoplavno zaščitili brez hidroelektrarn, kar pa seveda ni interes HESS.  V DPRS podpiramo, da se pristopi k sonaravnemu reševanju protipoplavne zaščite takoj, saj gorvodno zgrajene hidroelektrarne še bolj poplavno ogrožajo območja. Protipoplavna zaščita brez hidroelektrarn bo tudi bolj učinkovita, cenejša in trajnostnejša. Finančna sredstva so na razpolago v vodnem in podnebnem skladu. V slednjem je v letu 2019 namenjenih 5 milijonov evrov za omilitvene in izravnalne ukrepe pri gradnji Hidroelektrarne Mokrice in ta denar se lahko nameni sonaravni protipoplavni zaščiti.

Skrajno sprevrženo je javno podtikanje, da je društvo z uporabo pravnih sredstev znotraj predvidenih postopkov, ki mu je sedaj pritrdilo tudi sodišče, povzročilo izgubo prihodkov stotim družinam – kvečjemu so to izgubo, če si je g. Barbič ni preprosto izmislil, povzročili HESS in njegovo vodstvo ter državni organi, pristojni za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki svojega dela niso opravili, kot bi morali. Če bi ga, okoljevarstveno soglasje ne bi bilo nezakonito in razveljavljeno.

To je le del vrste spornih in neresničnih trditev, ki jih je izrekel g. Barbič v »intervjuju« - podrobneje so razvidne iz dopisa, ki ga je DPRS poslal v presoji Oglaševalskemu razsodišču in je v priponki. Oglaševalsko razsodišče se sicer o (ne)resničnosti posamičnih trditev v »intervjuju« ni opredeljevalo.

 

Mediji vs. financerji

Omenimo pa, da  omenjeni »intervju« nikakor ni bil edini – je le vzorčen primer, kako HESS objavlja v Posavskem obzorniku.

Ob tem gre ponovno opozoriti na – po našem mnenju – izredno sporno navezavo oz. odvisnost medijev od financerjev. Posavski obzornik, ki ga izdaja Zavod Neviodunum (v temeljnem aktu se opredeljuje kot organizacija, ki želi s svojim delovanjem dvigovati kvaliteto življenja v okolju, v katerem deluje), je pomemben lokalni medij, saj ga po navedbah medija samega na 14 dni brezplačno prejema več kot 26.000 gospodinjstev iz občin Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Informacije, ki jih podaja – tudi v obliki nepravilno označenih plačanih intervjujev, tako dosegajo zelo širok krog ljudi v lokalni skupnosti, v Posavju.

Da se družba HESS tega zaveda oziroma kako sama vidi Posavski obzornik, je razvidno že iz odgovora, ki so ga poslali Oglaševalskemu razsodišču in kjer navajajo, da imajo z izdajateljem sklenjeno »pogodbo o sodelovanju pri obveščanju javnosti in objavi oglasnih sporočil«. Kako si HESS predstavlja in kako s Posavskim obzornikom izvaja »sodelovanje pri obveščanju javnosti«, lahko le ugibamo.

(Vir: http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/arhiv-razsodb/razsodba_oglasevalskega_razsodisca_st_341_11_7_26_8_2019)

Iz javno dostopnih podatkov (Erar, KPK) izhaja, da je družba HESS izdajatelju Posavskega obzornika, to je Zavodu Neviodunum, od novembra 2014 (prvo nakazilo) nakazala skupno 95.615,99 EUR, od tega letos že 12.040,59 EUR. Med največjimi javnimi »finančnimi partnerji« zavoda, ki je lani imel malo pod pol milijona evrov prihodkov, so poleg občin in Regionalne razvojne agencije Posavje (ta je od leta 2003 zavodu nakazala 144.924,01 EUR) od konca leta 2014 tudi številne javne energetske družbe oz. z energetiko povezane družbe. Če omenimo le največje; družba GEN energija je od oktobra 2014 zavodu nakazala 71.746,34 EUR, Termoelektrarna Brestanica 37.100,39 EUR, investicijska družba Infra 22.425,61 EUR.

Posavski obzornik je na zahtevo DPRS kasneje objavil dejstva glede neresnic in žaljivih obdolžitev zapisanih (izrečenih) s strani direktorja HESS Bogdana Barbiča, vendar Posavski obzornik ni objavil vseh dejstev, ampak samo nekatera. Celoten dopis, ki smo ga DPRS posredovali Posavskemu obzorniku: http://www.dprs.si/sl/175-odgovor-na-clanek-posavski-obzornik.html.

 


Ključne besede: Posavski obzornik, HESS, Bogdan Barbič, Oglaševalsko razsodišče
< nazaj na seznam novic