DPRS SE JE PRITOŽIL NA EKS

objavljeno v nedelja
15 julij 2018, ob 23:26

Dne, 25. 5. 2018 smo Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) posredovali Vladi RS pritožbo zoper odločbo ministrstva za okolje in prostor (MOP) na Energetski koncept Slovenije (EKS). O naši pritožbi bo odločala nova Vlada. DPRS smo ves čas trajanja postopka onemogočeni, da bi lahko v postopku sodelovali kot stranski udeleženec, kljub temu, da nam ta pravica pripada.

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo stranka v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Energetski koncept Slovenije (EKS). Zahtevo, za vključitev DPRS kot stranskega udeleženca v postopek CPVO za EKS  (št. dokumenta DPRS-2015-50-4), smo vložili že dne 24. 11. 2015. MOP nam je status priznalo šele 25. 4. 2018 (po javni obravnavi EKS!). Kljub temu, da postopek še ni zaključen, je Vlada RS EKS potrdila, ministrstvo za infrastrukturo (MzI) pa ga posredovalo Državnemu zboru.

DPRS ravnanju Vlade ostro nasprotujemo, zato smo tudi posredovali protestno pismo Državnemu zboru, ki je našemu protestnemu pismu ugodil in ni potrdil Resolucije o EKS.

Povezava do novice: http://www.dprs.si/sl/135-drzavni-zbor-zavrnil-resolucijo-o-eks.html
< nazaj na seznam novic