MNENJE DPRS NA OKOLJSKO POROČILO ZA HE HRAST.-MOTA

objavljeno v četrtek
16 februar 2017, ob 13:46

Priloge:

Mnenje na okoljsko poročilo (pdf)

V nedeljo, 29.1.2017, smo DPRS oddali prvo mnenje na okoljsko poročilo izdelano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Državni prostorski načrt (DPN) za HE Hrastje-Mota. Okoljsko poročilo je pomanjkljivo in v določenih delih neustrezno presojano.


V mnenju na okoljsko poročilo tudi pozivamo ministrstvo za okolje in prostor, da ustavi postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja za HE Hrastje-Mota na reki Muri.

Prvo mnenje DPRS na okoljsko poročilo.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že ves postopek CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota deluje nezakonito. Najprej nam ni priznal statusa stranskega udeleženca v postopku CPVO, zato smo vložili tožbo na Upravno sodišče. Upravno sodišče je potrdilo, da gre za nezakonito delovanje MOP in mu odredilo, da nas vključi v postopek CPVO. MOP nas je po enem letu le vključil v postopek CPVO, vendar pa je nadaljeval z nezakonitim delovanjem. Ko je prejel okoljsko poročilo investitorja Dravske elektrane Maribor d.o.o. (DEM), nas o tem ni obvestil in nas ni pozval k oddaji mnenja na okoljsko poročilo. Zato smo DPRS ponovno morali opozoriti MOP, da deluje nezakonito, ter da nam je dolžan posredovati okoljsko poročilo in nas pozvati k mnenju.

Na podlagi našega dopisa nam je MOP dodelil rok za podajo mnenja na okoljsko poročilo le 7 dni. Zaradi obsežnosti okoljskega poročila smo MOP opozorili, da v tako kratkem času praktično ni mogoče podati mnenja na tako obsežno okoljsko poročilo in ga zaprosili za podaljšanje roka na 21 dni, kot ga določa  Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 v 42. členu. MOP naše prošnje za podaljšanje roka ni upošteval.


Ključne besede: HE Mura, Hrastje - Mota, okoljsko poročilo
< nazaj na seznam novic