SMO STRANKA V POSTOPKU CPVO ZA DPN ZA HE HR.-MOTA

objavljeno v petek
21 oktober 2016, ob 12:38

Priloge:

Vloga za stranko v postopku.pd... (pdf) Sklep MOP - DPRS je stranka v ... (pdf)

Po več kot eno leto trajajočem boju in tožbi na Upravnem sodišču je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) s sklepom št. 35409-116/2012/177 z dne 3.10.2016, DPRS končno priznal status stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan Državni prostorski načrt za HE Hrastje-Mota na Muri. Status stranskega udeleženca je društvu podeljen na podlagi 137. člena Zakona o ohranjanju narave. Postopek je vodil odvetnik Tomaž Petrovič.

 

Kronologija:

26.8.2015: DPRS posreduje na MOP zahtevo za vključitev stranskega udeleženca v postopek celovita presoja vplivov na okolje za hidroelektrarno Hrastje - Mota na Muri.

 

10.10.2015: DPRS pošlje pritožbo na molk organa, ker MOP ni odgovoril v zakonsko predpisanem roku.

 

6.11.2015: DPRS pošlje zahtevo za izdajo odločbe v zvezi s CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota na Muri.

 

20.11.2015: DPRS vloži tožbo zoper MOP na Upravno sodišče.

 

11.12.2015: DPRS prejme sklep od MOP, da se DPRS ne prizna status stranskega udeleženca v CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota.

 

8.9.2016: Upravno sodišče razsodi, da se sklep MOP odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek. MOP je dolžan odločiti v skladu s 137. členom ZON.

 

19.10.2016: DPRS prejme sklep MOP, da se DPRS prizna status stranskega udeleženca v postopku CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota na Muri.


Ključne besede: stranka v postopku, CPVO DPN, HE Hrastje-Mota
< nazaj na seznam novic