NEPN 2 – NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

objavljeno v sobota
13 januar 2024, ob 10:23

Priloge:

Pripombe DPRS na NEPN (pdf) Pripombe DPRS na NEPN (pdf)


Dne, 10. januarja se je na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) odvijal posvet, v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za posodobljeni Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) ter zanj izdelano okoljsko poročilo in dodatek, za stranske udeležence v postopku. DPRS smo tudi v roku (9.1.2024) oddali pripombe na okoljsko poročilo in dodatek. Ugotovili smo, da okoljsko poročilo in dodatek ne omogočata presoje vplivov na okolje in naravo.

20240113NEPN_posvetneznanelokacije.jpg O »neznanih« lokacijah načrtovanih HE … Vir: https://www.hse.si/sl/projekti/savaen/

DPRS smo že septembra 2023 poslali vlogo za stranskega udeleženca v postopku CPVO za NEPN2, vendar še do danes s strani MOPE nismo prejeli sklepa, da se nam status stranskega udeleženca prizna. Z vlogo za stranskega udeleženca smo hkrati poslali študijo z naslovom ZELENA PREOBRAZBA: NAČRT RAZOGLJIČENJA ZA SLOVENSKI ELEKTROENERGETSKI SISTEM IN NJEGOVE MAKROEKONOMSKE POSLEDICE z alternativnimi rešitvami brez gradnje velikih hidroelektrarn, ki prispevajo k reševanju globalnih kriz: biodiverzitetne krize, podnebne krize in vodne krize ter s tem k ohranitvi prosto tekočih rek, ter doseganju dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda. MOPE se do danes še vedno ni opredelil do te študije, ki so del naših navedb.

Na posvetu v okviru postopka CPVO za NEPN smo organizatorja dogodka MOPE najprej vprašali ali se bo pisal zapisnik. Odgovoril je bil, da se zapisnik ne bo pisal. Torej naše pripombe so bile samo ustne brez dokazov, da smo jih podajali. Naslednje vprašanje je bilo zakaj vodijo posvete ločeno za vladne organizacije, ki so mnenjedajalke in nevladne organizacije, ki smo stranski udeležnci v postopku. Odgovor je bil, da v bistvu gre za neformalni posvet, kar nas je zelo presenetilo. Vrstilo se je cel kup vprašanj v zvezi s postopkom CPVO, žal pa s strani MOPE nobeden ni znal podati odgovorov, namreč manjkal je sektor CPVO, ki vodi postopek, saj je bil na dopustu.

Zagotovo pa v celi zgodbi NEPNa najbolj izstopa, da predvideva gradnjo velikih hidroelektrarn (HE) do 250 GWh do leta 2030 in 250 GWh do leta 2040, pri tem pa se energetski sektor spreneveda, kje naj bi te HE bile umeščene. Ni znane niti lokacije za HE Mokrice (postopek je na sodišču že 3x padel, od tega 2x neuspešna prevlada) in ni znanih niti lokacij za gradnjo HE na srednji Savi (neuspešno izpeljan postopek CPVO za DPN za prve tri HE), in s tem utemeljujejo, da ni potrebna presoja na strateški ravni. Kar pomeni, da se organ zavestno želi izogniti ustrezni presoji vplivov na okolje in naravo.

DPRS ostro nasprotujemo vsem novo gradnjam HE in se zavzemamo za ohranitev zadnjih koščkov prosto tekočih rek. Uničevanje narave ter slabšanje ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda ni prilagajanje na podnebne spremebe. 


Ključne besede: NEPN, hidroelektrarne, MOPE


< nazaj na seznam novic