HE MOKRICE: VRHOVNO SODIŠČE ZAVRNILO PRITOŽBO!

objavljeno v petek
16 julij 2021, ob 11:25


Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo investitorjev v HE Mokrice!

Sava.jpg Naj Sava teče brez ovir za vse nas in za vedno!

16. 07. 2021 – Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe  HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, ki je kot stranka z interesom skupaj s soinvestitorskima družbama Infra in Eles skušala spodbiti zamrznitev izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Gre za nov pomemben korak v prizadevanjih proti začetku gradnje novega energetskega objekta, ki je škodljiv za reko Savo, življenje v in ob njej oziroma je naravovarstveno in okoljevarstveno nesprejemljiv.

Spomnimo; zaradi ugotovljenega in strokovno potrjenega škodljivega vpliva HE Mokrice na določene živalske vrste, izpeljava tega projekta ni bila možna po drugačni poti, kot s posebnim zakonskim postopkom, to je postopkom tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Vlada RS je decembra lani potrdila prevlado javne koristi energetike za ta projekt, torej je potrdila, če poenostavimo, da je uničenje biodiverizete v tem primeru upravičeno zaradi nujnosti proizvodnje elektrike. Tak sklep je za DPRS povsem nesprejemljiv, saj bo HE Mokrice po projekcijah v optimalnih razmerah proizvedla manj kot odstotek (1%) vse letno porabljene elektrike v Sloveniji, torej delež, ki bi ga lahko pridobili z alternativami. DPRS je 27. januarja letos na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada RS za projekt HE Mokrice dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave in s tem izpolnila pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati je DPRS sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne odločitve preprečilo začetek gradnje HE. In temu je Upravno sodišče RS ugodilo. Na seji 9. februarja letos je sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice. Na to odločitev Upravnega sodišča so se pritožile tri družbe – investitorke, a je Vrhovno sodišče pritožbo HESS nedavno zavrnilo.

V DPRS odločitev sodišča pozdravljamo. Sodišče je že v začasni odredbi pritrdilo argumentom DPRS, ki opozarja na nepopravljivo škodo, ki jo bi gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi - zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom v posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta obsežen projekt posegel.

DPRS sicer v tožbi, o kateri se sodišče še ni dokončno izreklo, izpostavlja številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in pomanjkljive ugotovitve dejanskega stanja. DPRS v tožbi med drugim opozarja, da je za projekt HE Mokrice ministrstvo za okolje in prostor (MOP) peljalo postopek tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, čeprav je sočasno še tekel postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pred Agencijo RS za okolje (ARSO) – vzporedno potekanje postopkov pa je v nasprotju z evropskim pravom.

V DPRS izpostavljamo še, da so bile politike aktualnega ministra za okolje in njegov odnos do vode in narave na nedeljskem referendumu zavrnjene z ogromno večino in izjemno visokim številom glasov PROTI.

V DPRS smo tožbo zoper projekt HE Mokrice, s katerim je aktualni minister osebno povezan (zanj je bil zadolžen v družbi HESS pred ministrovanjem), vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menimo, da gre pri HE Mokrice za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje. Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino.

 


Ključne besede: HESS, hidroelektrarna Mokrice, Sava, Vrhovno sodišče


< nazaj na seznam novic