DPRS ZAHTEVA VKLJUČITEV V POSTOPEK ZA HE MOKRICE

objavljeno v sreda
22 julij 2020, ob 10:12


Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je v ponedeljek Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) poslalo zahtevo, s katero želi pridobiti status stranskega udeleženca v novem, tako imenovanem integralnem postopku za izgradnjo Hidroelektrarne (HE) Mokrice. Javnost želimo opozoriti na popolno netransparentnost poteka in statusa postopkov, kar ovira vključevanje zainteresirane javnosti in nadzora.

Meho_Toki_30.04.2008012web.jpg Sotočje Krke in Save, območje načrtovane gradnje HE Mokrice. Avtor: M. Tokić

DPRS ima status stranskega udeleženca v postopku presoje vplivov na okolje (PVO) za HE Mokrice, ki teče po »stari« zakonodaji na Agenciji RS za okolje (Arso). V sklopu tega postopka je, spomnimo, Arso investitorjem, družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, že izdala okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za gradnjo, vendar pa je Upravno sodišče lani spomladi soglasje odpravilo zaradi ugotovljenih vsebinskih in procesnih napak. S tem se je na Arso ponovno začela PVO, ki zdaj še teče; investitor od razsodbe Upravnega sodišča še vedno ni uspel dopolniti vsebinske pomanjkljivosti okoljskega poročila in dodatka, prav tako ni priložil zahtevanih raziskav, na kar opozarjajo tudi strokovne institucije, DPRS ima denimo do 5.8.2020 rok za podajo pripomb.

Medtem ko na Arso postopek še teče, pa se je investitor v HE Mokrice odločil, da bo izkoristil zakonsko možnost in začel tako imenovani integralni postopek. Pri tem postopku, ki se šteje kot nov in je potrebno statuse udeležencev pridobiti na novo, gre za združitev dveh prej ločenih postopkov: postopka okoljevarstvenega soglasja in postopka gradbenega dovoljenja, razlika pa je tudi, da ta postopek ne vodi več Arso, ampak MOP. O sprožitvi integralnega postopka DPRS pri Arso nismo bili uradno obveščeni (kot omenjeno na Arsu roki tečejo naprej), prav tako na spletni strani MOP ne najdemo nobene uradne objave o začetku integralnega postopka za HE Mokrice (denimo v rubriki Javne objave) in tudi ne na drugih uradnih spletnih straneh (npr. e-Uprava). Iz vpogleda v spis pri Arso dne 4.6.2020 tako ne izhaja, da bi MOP že posredoval zaprosilo za izdajo pisnega mnenja o sprejemljivosti nameravane gradnje. Dne 13.7.2020 smo na MOP poslali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z vprašanjem ali se je že začel integralni postopek za HE Mokrice, vendar odgovora do dneva zahtevka za vključitev DPRS kot stranskega udeleženca v postopek od MOP nismo prejeli. Da se je integralni postopek za HE Mokrice začel, smo v DPRS dejansko izvedeli iz intervjuja, ki ga je to soboto imel minister Andrej Vizjak v časopisu Dnevnik. Na podlagi njegove izjave smo na MOP poslali zahtevo za vključitev DPRS v postopek, in dobili potrditev, da je bila na MOP »dne 19. 6. 2020 vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za gradnjo HE Mokrice – energetske in infrastrukturne ureditve.« Na podlagi informacije iz intervjuja z Vizjakom smo nato podali zahtevo za pridobitev statusa stranskega udeleženca, potrditve statusa pa še nimamo.

Taka skrivaška in netransparentna praksa uradnih organov je po mnenju DPRS nedopustna, lahko jo je razumeti kot nadaljevanje nedopustnega oviranja sodelovanja javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Povsem očiten poskus ministra Vizjaka, da bi omejil vlogo naravo- in okoljevarstvenih organizacij v postopkih, v katerih se odloča o velikih posegih v okolje in naravo, je v prvem koraku že ustavilo Ustavno sodišče, kar smo na DPRS pričakovali. Pričakujemo tudi, da bo Ustavno sodišče celotno Vizjakovo zakonodajo, ki gre v škodo okolja in narave, dokončno odpravilo. Vizjak je sicer za Dnevnik napovedal, da dovoljenje za gradnjo pričakuje v pol leta - oziroma ker so nosilci urejanja prostora »dokumentacijo za Mokrice proučevali zadnjih pet let in jim je glede projekta znano že vse, zato bi moralo biti pol leta dovolj«. V DPRS menimo, da take izjave pomenijo nedopusten pritisk na strokovne institucije in odločanje, ob dejstvu, da investitor od razsodbe Upravnega sodišča vsebinsko ni uspel dopolniti dokumentacije ter da še vedno manjkajo izvedene osnovne raziskave.

Ob tem v DPRS ministra Vizjaka javno pozivamo, naj preneha z blatenjem DPRS v medijih in širjenjem neresnic. Da si očitno ne more pomagati, je dokazal tudi v intervjuju v Dnevniku. Tak način obračunavanja z DPRS (ali komerkoli) je povsem neprimeren in nedopusten – še zlasti za ministra in kar je zgolj in izključno posledica dejstva, da je DPRS v postopku pri HE Mokrice, ki jo minister Vizjak na vse načine želi zgraditi, uporabilo dopustna pravna sredstva (!), sodišča pa so nepravilnosti potrdila.

Kakšen odnos ima minister Vizjak (in, na žalost celoten Mop pod njim) do pravne države in drugih institucij, je sicer vnovič pokazal te dni. Varuh človekovih pravic je DPRS kot pobudniku včeraj posredoval informacijo o komunikaciji z MOP na temo protikoronske zakonodaje, zlasti omejitve naravo- in okoljevarstvenih organizacij v njej. Varuh je na MOP naslovil predlog za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, a dobil odgovor, da MOP predloga za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ni upoštevalo ter da mu ne namerava slediti.


Ključne besede: HE Mokrice, MOP, Andrej Vizjak, integralni postopek, ARSO


< nazaj na seznam novic