MOP IGNORIRA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

objavljeno v torek
21 julij 2020, ob 11:55

Priloge:

Obvestilo Varuha človekovih pr... (pdf)


Ljubljana, 21. julij 2020 – Na Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo danes prejeli obvestilo Varuha človekovih pravic, da so na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naslovili predlog za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z 42. členom protikoronskega zakona. Vendar pa je MOP pod vodstvom ministra Andreja Vizjaka Varuhu sporočil, da njegovega predloga ni upoštevalo in da mu ne namerava slediti.

varuhnaslovnica.jpg Varuh človekovih pravic
Odgovor_17_1212020101.jpg

DPRS smo 5. maja letos Varuha človekovih pravic obvestili o sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Uradni list RS št.  61/20). Opozorili smo zlasti na 42. člen in na v njem predvideno demontažo človekovih pravic in demokracije v delu, ki se nanaša na zastopanje interesov varstva okolja in ohranjanja narave.

Varuh človekovih pravic nas je danes obvestil, da so na MOP naslovili predlog za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z omenjenim 42. členom ZIUZEOP. A dobili odgovor, da MOP predloga za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ni upoštevalo ter sporočilo, da mu ne namerava slediti.

Varuh človekovih pravic je tudi zapisal, da ob upoštevanju dejstva, da je Ustavno sodišče RS s sklepom št. U-I-184/20-27 z dne 2. julija 2020 sprejelo v obravnavo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti sporne interventne zakonodaje ter do končne odločitve zadržalo izvajanje 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je podaljšal uporabo zgoraj omenjenih določb ZIUZEOP, da bo postopek pred Ustavnim sodiščem RS spremljal. Po končni odločitvi Ustavnega sodišča RS se bo Varuh odločil o morebitnih nadaljnih ukrepih.

Varuh človekovih pravic ima na podlagi 23a. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZustS) možnost zahtevati postopek za oceno ustavnosti oz. zakonitosti navedenega predpisa.

V DPRS menimo, da je odnos MOP na podane predloge in opozorila Varuha človekovih pravic, katerega temeljno poslanstvo je omejevanje samovolje oblasti pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine, povsem neprimeren, a žal, zgovoren.

 

 


 


Ključne besede: Varuh človekovih pravic MOP ZIUZEOP DPRS


< nazaj na seznam novic