NEPN - AKTIVNOSTI DPRS V DECEMBRU 2019

objavljeno v sreda
19 februar 2020, ob 10:44

Priloge:

Pripombe nevladnih organizacij... (pdf) Pripombe nevladnih organizacij... (pdf)

Nacionalni energetski in podnebni načrt za obdobje 2030 s pogledom do 2040 (NEPN) je načrt, ki bo odločal o usodi naših rek naslednjih deset let. DPRS smo stranski udeleženec v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v okviru katerega se pripravlja okoljsko poročilo in dodatek za NEPN. Za DPRS je bil december zelo obarvan z NEPN. Pojavljale pa so se številne težave.

MiljkoLesjak4.jpg Uničujoč vpliv HE na Sočo. Foto: Miljko Lesjak.

Dne 22. novembra 2019 smo od ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejeli poziv k podaji mnenja na okoljsko poročilo in dodatek. Ker nismo prejeli vse potrebne dokumentacije, smo MOP pozvali k posredovanju manjkajoče dokumentacije. Dokumentacijo smo prejeli šele po enem tednu. DPRS smo pripombe pripravili skupaj z Muzej nororsti, Trate, Zvezo društev Moja Mura, Eko krog in Lutro - Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Mnenje in pripombe smo oddali v roku in sicer 23. decembra 2019. Že naslednji dan smo imeli tehnični sestanek, ki ga je sklical MOP 19. decembra, le 5 dni pred sestankom! Istega dne (24. 12. 2019) smo prejeli okoljsko poročilo in dodatek z nekaj spremembami v ponovno mnenje, ki smo ga morali poslati do 30. decembra. Dne 27. decembra je MOP razpošiljal dokumentacijo preko hitre pošte. Tudi tokrat se je pri MOP zalomilo. Nekatere nevladne organizacije nismo prejele pošte, ker je bila dostavljena na napačni naslov. DPRS smo izvedeli za poslano pošto na dan, ko je bilo potrebno pripombe oddati. 

Pripombe nevladnih organizacij z dne 23. december 2019: http://www.dprs.si/datoteke/1582105195-DPRS2018053O49NEPNOPpripombe_DPRSKONCNA.pdf

Pripombe nevladnih organizacij z dne 30. december 2019: http://www.dprs.si/datoteke/1582105221-DPRS2018053O53NEPN_mnenjekoncna.pdf

 

   


Ključne besede: NEPN, DPRS
< nazaj na seznam novic