NEPN - AKTIVNOSTI DPRS V NOVEMBRU 2019

objavljeno v ponedeljek
09 december 2019, ob 12:40

Priloge:

Okoljski izzivi izrabe hidroen... (pdf)
NEPN – Nacionalni energetski in podnebni načrt do 2030 (2040).

Ljubljana, Grand hotel Union, 21. 11. 2019. DPRS smo aktivno sodelovali na posvetu z naslovom »NEPN – kateri so ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo v prihodnjem desetletju?« v organizaciji medijske hiše Finance. Predsednica DPRS Andreja Slameršek je imela predstavitev z naslovom »Izzivi izrabe hidroenergije v Sloveniji«.

NEJCFinance.jpg Posvet NEPN. Vir: Nejc, Finance.
MzI.jpg

Ključni izzivi izrabe hidroenergije v Sloveniji:

  • STOP HE! - Konec z gradnjami novih HE – 50 % vodotokov smo že žrtvovali!
  • Obstoječe male in velike HE posodobiti
  • na obstoječih HE ustaviti nadaljnjo degradacijo okolja – reševanje problematike mulja, transporta proda, preprečevanje upadanja podtalnice, poplavna varnost (Drava!) ...
  • Revitalizacija zadnjih koščkov prosto tekočih rek
  • Zmanjšati porabo energije in učinkovita raba energije – planet Zemlja je omejen - Ni planeta B!

Celotna predstavitev: http://www.dprs.si/datoteke/1575891323-FinanceOkoljskiizziviizrabehidroenergijevSloveniji.pdf

 

Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo, 21. 11. 2019. MzI je organiziral predstavitev osnutka okoljskega poročila za NEPN za mnenjedajalce in stranske udeležence v postopku celovite presoje vplivov na okolje za NEPN, med katerimi je tudi DPRS. Osnutek je predstavila organizacija Zavita, ki je tudi pripravljavec okoljskega poročila in dodatka na okoljsko poročilo. DPRS je najbolj zmotila ocena vpliva gradnje hidroelektrarn brez omilitvenih ukrepov, in sicer ocena D – bistven vpliv. Raziskave kažejo, da rečne vrste rib v primeru gradnje HE izginejo, zato bo DPRS vztrajal pri oceni E – uničujoč vpliv.

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/user_upload/img_20191121_131656.jpg

Vir: https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/predstavitev-osnutka-okoljskega-porocila-v-okviru-celovite-presoje-vplivov-nepn-na-okolje-4289/

 


 


Ključne besede: NEPN, DPRS, MzI, okoljsko poročilo, Finance
< nazaj na seznam novic