VLADA POTRDILA EKS ŠE PRED KONCEM JAVNE OBRAVNAVE

objavljeno v ponedeljek
19 marec 2018, ob 10:31

Priloge:

Resolucija EKS Vlada (pdf) EKS javna obravnava (pdf)

Javna obravnava za Energetski koncept Slovenije (EKS) je potekala do 2. 3. 2018. Vlada pa je v bistvu dokument EKS pod imenom Resolucija EKS, ki je v bistvu nekoliko dopolnjeno besedilo EKS, potrdila 1. 3. 2018, pred zaključkom javne obravnave.

EKSrazglednicaMura.jpg
FotospletnastranMzI.jpg

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je 1. februarja 2018 na spletni strani objavilo javno razgrnitev osnutka "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)"  in okoljskega poročila. Javna razgrnitev je potekala do 2. marca 2018. V tem času je imela javnost pravico podati pripombe na EKS in okoljsko poročilo. DPRS smo se tudi udeležili javne obravnave, ki je potekala 14. 2. 2018 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana.

DPRS smo na EKS podali pripombe: http://www.dprs.si/sl/130-eks-in-anove-nesprejemljiva.html

V času javne razgrnitve  je v okviru kampanje Rešimo Muro! nastala razglednica, ki smo jo prebivalci Slovenije množično pošiljali na e-naslov: gp.mzi@gov.si, ki je bil tudi uradni naslov za sprejemanje pripomb na EKS.

Zadnji odstavek Resolucije EKS govori:

»Energetski koncept Slovenije je bil pripravljen v širokem procesu javnih posvetov, predstavitev in delavnic, pri čemer so sodelovala ministrstva, raziskovalne in druge ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in seveda posamezniki. Široka javna razprava v času priprave Energetskega koncepta je pokazala odločno podporo naši skupni viziji, to je dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, v skladu s trajnostnimi načeli.«

Ob dejstvu, da je bila Resolucija EKS potrjena s strani Vlade prej, kot je bila zaključena javna razgrnitev EKS, kaže na ignorantski odnos inštitucij (ministrstev) do nevladnih organizacij, civilnih iniciativ in posameznikov, ki imajo pravico sodelovati (Aarhuška konvencija) pri pripravi takih dokumentov, ki imajo velik vpliv na okolje in naravo.  Ministrstva in Vlada so v tem primeru pokazali svojo samovoljo in ignoriranje državljanov Republike Slovenije.

Vlada RS je 1. 3. 2018 na 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS, pred zaključkom javne razgrnitve dokumenta. To dejanje ostro obsojamo.

Priponka: EKS
Priponka: Resolucija EKS

Vir: spletna stran MzI. http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
Ključne besede: EKS, MZI
< nazaj na seznam novic