JAVNA OBRAVNAVA AN OVE ZA OBDOBJE 2010-2020

objavljeno v torek
18 julij 2017, ob 11:18

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo se v sredo, 12.7.2017 udeležili javne obravnave "Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017)" (AN OVE) in okoljskega poročila za AN OVE (objavljeno na spletni strani ministrstva dne 20.6.2017), ki se je odvijala na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) v Ljubljani.

IMG_20170712_165651.jpg
IMG_20170712_170149.jpg IMG_20170712_171004.jpg IMG_20170712_185920.jpg

Obravnavani AN OVE predvideva za doseganje svojih ciljev tudi velike in male hidroelektrarne (HE), ki pa bi imele na ribje združbe in njihove habitat uničujoč vpliv. Velike HE so predvidene na reki Muri in Savi. DPRS smo stranke v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrti HE Hrastje-Mota in v postopku presoje vplivov na okolje (PVO) za HE Mokrice. V obeh primerih je stališče DPRS, da posega nista sprejemljiva, kar se je v primeru okoljskega poročila za HE  Hrastje-Mota že izkazalo. Za HE Mokrice pa se okoljsko poročilo še dopolnjuje, ob dejstvu, da bo HE imela uničujoč vpliv na vsa še zadnja obstoječa drstišča v spodnji Savi, uničujoč vpliv na povezanost območij Natura 2000 itd.


Prav tako si DPRS prizadevamo za razglasitev izključitvenih območij, območij, kjer se HE ne bi moglo graditi. Med taka območja zagotovo spadajo vsa območja Natura 2000, saj varujemo ostanke izgubljenih velikih rek in rečnih rib. Rek se ne sme žrtvovati za doseganje cilja AN OVE 25 % do leta 2020 in 27 % do leta 2030 obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije, ob dejstvu, da obstajajo druge možnosti za doseganje tega cilja, ki so cenejše in manj škodljive naravi in okolju.


Na DPRS imamo številne pripombe na AN OVE in okoljsko poročilo, ki jih bomo oddali in javno objavili 15.9.2017. Javna razgrnitev dokumentov je bila predvidena do 21.7.2017, vendar je uspelo prisotnim podaljšati rok na september.


Javne obravnave so se udeležili tudi predstavniki civilnih iniciativ in podporniki kampanje Rešimo Muro!, ki so zelo suvereno zagovarjali svojo reko in se zavzemali za izbris reke Mure iz AN OVE. Pri prizadevanjih jih podpiramo tudi DPRS, saj se reka Mura ponaša z največjo pestrostjo ribjih vrst v Sloveniji in je življenjski prostor kar 51 od 76 domordnih vrst rib. Od tega jih je kar 36 vrst oziroma 70 % uvrščenih na IUCN-ov rdeči seznam ogroženih vrst. Območje Natura 2000 Mura varuje kar 13 vrst rib, katerih ohranjanje je v interesu EU.

Zato na DPRS podpiramo lokalno iniciativo in se zavzemamo, da se reko Muro izvzame iz AN OVE.


Ključne besede: AN OVE, Mura, Sava, HE
< nazaj na seznam novic