MOP ZAHTEVA IMENA, PRIIMKE IN NASLOVE ČLANOV DPRS

objavljeno v četrtek
11 marec 2021, ob 07:22

Priloge:

Poziv MOP za predložitev osebn... (pdf)


V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo od ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejeli dopis, s katerim zahtevajo poimenski seznam ter naslove članov in članic društva. Tak dopis je v popolnem neskladju z navodili Informacijske pooblaščenke.

Dopis, pod katerim je podpisan uslužbenec MOP Boris Vinski, od DPRS zahteva, da v roku 8 dni MOP dostavimo »seznam članov društva z njihovimi imeni in priimki ter naslovi, zapisnik zadnjega zbora članov društva izvedenega v 2020 z listo udeleženih članov z imeni in priimki ter naslovi in seznam članov, ki so v letu 2020 plačali članarino za leto 2020 z dokazili o plačilih, iz katerih bo razvidno vplačilo posameznega člana in znesek vplačila«.

Te podatke MOP zahteva za preveritev, ali DPRS izpolnuje zakonske zahteve za ohranitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave. Spomnimo, ravno pod aktualnim ministrom, g. Andrejem Vizjakom in na njegov predlog je bil lani sprememnjen krovni Zakon o ohranjanju narave v delu, ki po novem postavlja strožje zahteve za omenjeni status, med drugim mora društvo imeti 50 aktivnih članov, ki plačajo članarino in so se udeležili zbora članov društva.

Zahteva MOP po omenjenih osebnih podatkih (imena, priimki in naslovi članov DPRS) je v popolnem nasprotju in povsem odstopa od enotnega dopisa, ki ga je MOP vsem društvom in organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, tudi DPRS poslal konec lanskega leta. V njem je MOP eksplicitno opozoril, naj društva kot dokaz za izpolnjevanje statusa ne pošiljajo poimenskih blagajniških prejemkov, »saj to ne bi bilo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov«, hkrati pa je MOP citiral stališče Informacijske pooblaščenke (IP), da se lahko število članov presoja z vpogledom MOP v originalni dokument društva, npr. seznam članov. In z izdelavo uradnega zaznamka o vpogledu MOP v seznam. »Vsekakor pa ministrstvo nima pravne podlage za (trajno) hrambo seznama članov,« je navajal dopis MOP iz konca 2020.

Zdaj pa MOP v nasprotju z navedenim stališčem IP namesto vpogleda zahteva, da mu predložimo seznam z osebnimi podatki članov in vplačila članov. Da bi katero drugo društvo prejelo enak dopis od MOP, nismo seznanjeni, zato smo o primeru obvestili vse pristojne državne institucije.

DPRS smo društvo, ki ga zaradi prizadevanj proti gradnji hidroelektrarn, že več let skuša onemogočiti energetika. Z nastopom aktualnega ministra za okolje, g. Andreja Vizjaka, se pritiski na DPRS stopnjujejo; znano je, da je bil minister pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v brežiški energetski družbi HESS d.o.o., kjer je bil osebno zadolžen za projekt HE Mokrice, ki ga zdaj kot minister skuša omogočiti in zaradi česar so njegova dejanja pod lupo Komisije za preprečevanje korupcije. DPRS ima v postopku za izgradnjo HE Mokrice status stranskega udeleženca. DPRS je z vložitvijo tožbe januarja letos in s popisom vseh nepravilnosti v postopkih, ki v zvezi s HE Mokrice tečejo na MOP in ARSO doseglo, da je Upravno sodišče do končne razsodbe v zadevi zamrznilo izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice (podrobneje: SODIŠČE ZAMRZNILO IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA). V zadnjem času smo bili deležni tudi drugih poskusov prevzema in ošibitve društva, kar pa nas zgolj utrjuje v prepričanju, da delamo prav v zaščito interesov narave.

Državni organi morajo delovati strokovno in zakonito ter preprečevati in onemogočati vpliv zasebnih ambicij visokih uradnikov na delo organov.


Ključne besede: MOP, Andrej Vizjak, Informacijska pooblaščenka, DPRS


< nazaj na seznam novic