HE MOKRICE: POLICIJI NAZNANILI KAZNIVO DEJANJE

objavljeno v četrtek
20 avgust 2020, ob 08:40


V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki  smo društvo v javnem interesu ohranjanja narave, opozarjamo na nov, alarmanten primer poskusa onemogočanja društva v postopkih, povezanih z izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice na Savi. Kaznivo dejanje ponarejanja listin smo priglasili Policiji.

SotojeKrkeinSavekibibilovprimeruizgradnjeHEMokriceunieno.FotoDuanKlenovek.jpg Sotočje Krke in Save, ki bi bilo v primeru izgradnje HE Mokrice uničeno. Foto: D. Klenovšek

V DPRS smo kot stranski udeleženec vključeni v postopke za HE Mokrice, ki jo želijo investitorji (to so družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi – HESS, Infra in Eles) kljub škodljivemu, po mnenju DPRS uničujočem vplivu na naravo postaviti na reki Savi. Projekt HE Mokrice je minister za okolje Andrej Vizjak nedavno uvrstil na seznam t. i. »pomembnih investicij države za zagon gospodarstva po epidemiji COVID 19« in za katere morajo državni organi skladno z interventnim zakonom, ki ga je predlagal in je zanj zadolžen ravno minister Vizjak, prednostno izdajati mnenja, soglasja in druge akte. Tukaj ponovno opozarjamo na sporno vlogo ministra Vizjaka, saj je bil za projekt HE Mokrice osebno zadolžen pri prejšnjem delodajalcu, to je družbi HESS. Ali so njegove poteze pri konkretnem projektu sporne z vidika protikorupcijskih pravil, ki ga zavezujejo kot ministra, bo presodila Komisija za preučevanje korupcije (KPK).

Netransparentnosti v postopkih

Konec julija smo v DPRS opozorili na nedopustne netransparentnosti v postopku za HE Mokrice, saj smo kot stranski udeleženec kar iz časopisa, konkretno iz intervjuja z ministrom Andrejem Vizjakom v časopisu Dnevnik 18. 7. 2020 izvedeli za ključno spremembo statusa postopka – namreč da je za HE Mokrice sprožen tako imenovani integralni postopek pred Ministrstvom za okolje (MOP).

Postopek za HE Mokrice namreč od spomladi lani ponovno teče pred Agencijo RS za okolje (Arso), ki ponovno presoja izdajo okoljevarstvenega soglasja, minister pa je v intervjuju razkril, da je za projekt zdaj sprožen tako imenovani integralni postopek. Ta po novi zakonodaji združuje dva prej ločena postopka: pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, ne vodi pa ga več Arso, ampak MOP. O sprožitvi integralnega postopka DPRS kljub statusu stranskega udeleženca nismo bili uradno obveščeni, prav tako na spletni strani ministrstva ali javne uprave ni (bilo) nobene uradne objave - čeprav se morajo stranski udeleženci v postopek ponovno priglasiti, saj se šteje kot nov postopek! Jasnega pojasnila ministrstva, zakaj takšna netransparentnost, nismo prejeli, zlasti nenavadno pa je, da postopki pri Arso tečejo naprej, določeni roki v postopku presoje vplivov na okolje so bili nedavno na prošnjo investitorjev podaljšani do 19.10.2020!

Da gre za namerno onemogočanje in nagajanje DPRS, ne moremo trditi, je pa skrajno nenavadno, kar je sledilo. Iz DPRS smo namreč na MOP takoj po omenjenem intervjuju poslali zahtevo za vključitev v integralni postopek za HE Mokrice. A so nas zavrnili z informacijo, da MOP - Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje že (!) vodi upravni postopek Prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in da torej vključitev v integralni postopek v tej fazi ni relevantna. Postopek prevlade pomeni, povedano enostavno, da so vplivi nekega projekta na naravo tako veliki, da ga je možno speljati le, če – in ker - se z njim dosega neke druge pomembne cilje, ki jih ni možno doseči nikakor drugače. V DPRS že tukaj opozarjamo, da proizvodnja cca. 1% letne porabe elektrike v RS, ki jo bo po najbolj optimističnem scenariju proizvedla HE Mokrice, nikakor ne upraviči uničenja narave, saj je alternativ veliko. Posledično smo se v DPRS kot stranski udeleženci takoj priglasili v postopek prevlade pri MOP, ki teče prvič v zgodovini Republike Slovenije in mora potekati tudi ob vednosti Evropske komisije (po 101.f členu Zakona o ohranjanju narave).

Ponarejen dopis DPRS

Hkrati smo pri MOP vztrajali, da nas kot stranske udeležence vendarle vključijo tudi v integralni postopek, ki bo moral biti izveden kljub postopku prevlade druge javne koristi. In tukaj je sledilo presenečenje: iz MOP smo ta teden prejeli uradni odgovor, katerega priloga je tudi domnevni dopis DPRS, ki ga je MOP prejelo 28. 7. 2020 in s katerim DPRS preklicuje svojo zahtevo za vključitev v integralni postopek! Ta dopis je ponarejen, na njem sta ponarejena logo DPRS in podpis predsednice ter argumentacija, ki se je DPRS nikoli ne poslužuje. Dopis navaja, da se DPRS odpoveduje statusu stranskega udeleženca, saj naj bi šlo »za vnaprej izgubljeno bitko«, ker »janšisti obvladujete vse vzvode odločanja«. Dopis, ki ima vidne znake neavtentičnosti in že na videz ni primerljiv z dopisi DPRS, smo predali Policiji z naznanitvijo kaznivega dejanja ponarejanja listin po 251. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1) ali Poseben primer po 252. čl. KZ.-1 oz. celo po 259. čl. KZ-1.

Kdo je ponarejeni dopis v imenu DPRS poslal na MOP, nam ni znano, gre pa za nov poskus povzročitve škode DPRS in očitno novo alarmantno prakso onemogočanja nevladnih organizacij, ki se borimo za naravo in okolje. Vse nevladne organizacije s statusi stranskih udeležencev v postopkih pozivamo, naj preverijo svoje statuse, saj ni jasno, kaj vse prejema in obravnava MOP. V DPRS bomo kljub temu vztrajali pri svojem poslanstvu – prizadevanjih za ohranjanje narave. Postopki morajo teči zakonito - tudi, če so osebna prioriteta in v zasebnem interesu nekega ministra.

Skladno z evropskim pravnim redom in enoznačno prakso Evropskega sodišča postopek prevlade ne more teči vzporedno s postopkom okoljevarstvenega soglasja, zaradi česar je možnost, ki jo je Vlada RS omogočila z interventnimi COVID-19 predpisi tudi sicer v nasprotju s pravom EU.


Ključne besede: HE Mokrice, MOP, Andrej Vizjak, ponarejena listina, DPRS, hidroelektrarne, Društvo za preučevanje rib Slovenije


< nazaj na seznam novic