TOŽBA NA ODLOČITEV VLADE V ZVEZI Z ANOVE

objavljeno v petek
05 oktober 2018, ob 11:05


DPRS smo v roku (21. 9. 2018) vložili tožbo na Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010-2020 (2030) (ANOVE) na Upravno sodišče Republike Slovenije.

ANOVEtozba.jpg

DPRS smo 29. 1. 2018 vložili pritožbo na Vlado RS zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki soglaša z ANOVE in zanj izdelanim okoljskim poročilom. Vlada je na 262. dopisni seji, 1. 8. 2018 zavrnila pritožbo DPRS neutemeljeno. Zapisali so, da je pritožba vsebinsko neutemljena, celo sklicevali so se na pavšalne in neresnične navedbe energetikov.  

V tej pritožbi smo zlasti zahtevali, 

  1. da se reko Muro izbriše iz ANOVE in iz vseh drugih energetskih dokumentov. 
  2. da se zaradi alarmantnega stanja ribjih vrst na območju Slovenije razglasi izključitvena območja, s čimer se strinja tudi Vlada, vendar navaja, da takšna pobuda ni predmet konkretnega upravnega postopka. S tem se DPRS ne strinjamo in smo mnenja, da je že v tej fazi možno in tudi nujno določiti izključitvena območja.
  3. Da se pred uničenjem vodotokov izkoristi vse druge alternativne rešitve, zlasti zmanjšanje porabe energije z ukrepi kot so energetska učinkovitost stavb, energetsko manj potrošni gospodinjski aparati, nadgradnja in obnova obstoječih energetskih proizvodnih objektov, sanacija mulja iz akumulacij, obnova energetskih vodov itd... 

 

DPRS smo stranka v postopku ANOVE. Tudi v tem primeru so nam bile kršene zakonsko določene pravice. Zaradi vsega navedenega smo vložili tožbo na Upravno sodišče RS.

 

Več o ANOVE:

EKS in ANOVE NESPREJEMLJIVA: http://www.dprs.si/sl/130-eks-in-anove-nesprejemljiva.html

PRIPOMBE DPRS NA ANOVE ZA OBDOBJE 2010-2020: http://www.dprs.si/sl/110-pripombe-dprs-na-anove-za-obdobje-2010-2020.html

JAVNA OBRAVNAVA ZA ANOVE: http://www.dprs.si/sl/107-javna-obravnava-an-ove-za-obdobje-2010-2020.html

DPRS SMO STRANKA V POSTOPKU CPVO ZA ANOVE: http://www.dprs.si/sl/97-dprs-smo-stranka-v-postopku-cpvo-za-anove.html

ANOVE: INFORMACIJE SO JAVNEGA ZNAČAJA: http://www.dprs.si/sl/90-anove---znana-je-dlocba-informacijske-pooblascenke.html. Pritrdilo tudi Upravno sodišče.

ANOVE 2010-2020: http://www.dprs.si/sl/80-an-ove-2010-2020.html

ANOVE: http://www.dprs.si/sl/71-anove.html

 

 

 

 


< nazaj na seznam novic