SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2021 – 2027

objavljeno v četrtek
20 februar 2020, ob 11:22

Priloge:

Sklep MOP-DPRS se prizna statu... (pdf)

Skupna Kmetijska politika 2021 – 2027

IMG_20200214_101956.jpg Delavnica povezana s pripravo ukrepov SKP. Ljubljana, 14.2.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je že leta 2018 pričelo s pripravo strateškega načrta »Skupna kmetijska politika za obdobje 2021 – 2027« (SKP). Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo že leta 2018 MKGP poslali zahtevo za vključitev DPRS v pripravo strateškega načrta SKP, vendar nam MKGP na dopise ni odgovarjal.

Januarja 2020 smo DPRS izvedeli, da se je začel postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za strateški načrt SKP. Na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) smo poslali zahtevo za vključitev DPRS v postopek CPVO. Danes smo prejeli sklep, da se nam prizna status stranskega udeleženca v postopku CPVO za strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2021 – 2027. Sklep MOP: http://www.dprs.si/datoteke/1582193983-DPRS2020003P3sklep_stranski_udelezenec_da_P.pdf

14. februarja 2020 smo se DPRS udeležili delavnice Politike razvoja podeželja za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti. Žal se na delavnico nismo mogli pripraviti, zaradi tega niti na njej sodelovati, saj strateški načrt SKP ni javno dostopen. DPRS smo zaprosili MKGP v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, da nam posreduje strateški načrt in druge pripadajoče dokumente, ki so podlaga za pripravo SKP. Tokrat pričakujemo odzivnost MKGP in pravočasno posredovanje zahtevane dokumentacije.

 


Ključne besede: SKP, DPRS stranski udeleženec, CPVO
< nazaj na seznam novic