VLADA NA SEJI O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

objavljeno v sreda
16 oktober 2019, ob 12:09

»Sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri odločanju je del demokratičnega sistema izvajanja oblasti in del pravne države.«.

Seja_vlade.jpg Vlada RS je na 46. redni seji obravnavala vključevanje nevladnih organizacij v postopke pridobivanja dovoljenj.

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo bili v medijih deležni številnih očitkov in napadov v zvezi z našim vključevanjem v postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki vplivajo negativno oz. uničujoče na varstvo rib in njihovih habitatov.

V primeru pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice smo DPRS na upravnem sodišču s tožbo uspeli in razveljavili okoljevarstveno dovoljenje. Sodišče je v sodbi opozorilo na številne postopkovne in vsebinske nepravilnosti; ugotavlja tudi, da že samo zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri upoštevanju pravil postopka izpodbijane odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) ni mogoče potrditi kot pravilne in zakonite. Kljub navedenim dejstvom, pa so v medijih leteli očitki na DPRS tudi s strani predsednika vlade Marjana Šarca, da bi moralo ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripraviti zakonodajo, s katero bi prevetrili organizacije, ki delujejo v javnem interesu, in tiste, ki ne.

Vlada je končno opravila svojo nalogo in prebrala podpisane konvencije in sprejeto zakonodajo, pri tem pa ugotovila: »Sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri odločanju je del demokratičnega sistema izvajanja oblasti in del pravne države.«.

Vlada RS je na 46. redni seji obravnavala vključevanje nevladnih organizacij v točki:

Poslanska pobuda v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov: Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Tomaža Lisca glede možnosti spremembe zakonodaje z namenom pospešitve razvojnih projektov. Po oceni vlade spreminjanje zakonodaje ni potrebno, saj obstoječ sistem preko splošnih materialnih in procesnih institutov ter preko specialnih rešitev v prostorski in gradbeni zakonodaji že omogoča učinkovito odkrivanje in sankcioniranje zlorab procesnih pravic. Sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri odločanju je del demokratičnega sistema izvajanja oblasti in del pravne države. Vlada se zavzema za transparentne in učinkovite postopke ter ocenjuje, da se ti lahko izvajajo v okviru veljavnih predpisov. Veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora in graditve objektov je bila namreč pripravljena ob upoštevanju evropskih in nacionalnih standardov glede vključevanja javnosti in varovanja človekovih pravic, obenem pa je z uzakonitvijo nekaterih novosti, kot sta združen postopek načrtovanja in dovoljevanja ter integralni gradbeni postopek, skušala izboljšati organizacijski in postopkovni vidik umeščanja v prostor. Kot kažejo primeri dobre prakse, ki so se vodili tudi po prej veljavnih zakonskih ureditvah, pa je učinkovitost umeščanja še bolj kot z normativno ureditvijo pogojena zlasti z ustrezno pripravo, upravljanjem in vodenjem tovrstnih projektov, kar vključuje pravočasno in koordinirano izvajanje aktivnosti, tvorno sodelovanje vseh deležnikov ter uporabo celotnega instrumentarija, ki ga daje v ta namen zakonodaja.

DPRS pričakujemo od vlade, da bo intenzivno pristopila k izvajanju zakonodaje in pristopila k zahtevam po zakonitem delovanju državnih inštitucij, ki izdajajo nezakonito pozitivna mnenja, soglasja in dovoljenja k škodljivim posegom v naravo in okolje, ter jih ustrezno sankcionirala.


Ključne besede: Vlada RS, DPRS, nevladne organizacije
< nazaj na seznam novic