DPRS PODPIRA MZPP!

objavljeno v sreda
06 november 2019, ob 14:52

Mladi za podnebno pravičnost (MZPP) so se v petek, 27. 9. 2019 ponovno podali na ulice slovenskih mest, saj se slovenska vlada še vedno ni aktivno odzvala na podnebno krizo. DPRS prizadevanja MZPP podpiramo, saj je zadnji čas da vlada pristopi k ativnemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Ključni dejavnik pri spopadanju s podnebnimi spremembami je ohranjanje naravnih ekosistemov in vrst, kar politika ignorira. Bitke s podnebnimi spremembami brez varovanja narave in izboljševanja ekosistemov ni. Narava je v boju proti podnebnim spremembam naš zaveznik!

MZPP14.jpg Podnebni štrajk! Trg republike, Ljubljana, 27. 9. 2019. Foto: MZPP.
MZPP10.jpg 72331280_2436920049735091_6100911837497262080_o.jpg 71513169_2305347999718591_3213664083291144192_o.jpg MZPP13.jpg MZPP11.jpg MZPP7.jpg MZPP6.jpg MZPP3.jpg MZPP5.jpg MZPP2.jpg

MZPP so vladi predložili deset zahtev, med katerimi je tudi zahteva po ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov. MZPP zahtevajo tudi, da se zadnje koščke prostotekočih rek določi kot izključitvena območja, kjer gradnja hidroelektrarn ne bo možna in kjer se vodotoke revitalizira.

10. Zahtevamo ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja Zakona o ohranjanju narave ter njegovo dosledno in strokovno izvajanje, s ciljem preprečitve v človeški zgodovini še nevidenega upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube biodiverzitete.

Priča smo šestemu množičnemu izumiranju vrst - v povprečju je bilo od leta 1970 iztrebljenih 60 % sesalcev, ptic, rib, plazilcev in dvoživk. Na upadanje in izginjanje vrst ni imuna niti Slovenija, ki je uvrščena na svetovni zemljevid vročih točk biotske raznovrstnosti.

Ohranjena narava, visoka biotska raznovrstnost, stabilne populacije in celoviti ekosistemi ustvarjajo pogoje za življenje -  zagotavljajo čisti zrak, rodovitna tla za pridelavo hrane in čisto pitno vodo. So podstat brez katere družba sploh ne more obstajati. Ob tem ima ohranjena narava (in zato ukrepi njenega obnavljanja) ključno vlogo pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Narava je zelo verjetno naš največji zaveznik v boju zoper podnebne spremembe - prostotekoča reka uravnava lokalno podnebje, znižuje temperaturo in tako pomaga pri blaženju vedno pogostejših vročinskih valov, ohranjeni poplavni gozdovi in mejice zadržujejo vedno močnejše poplave od naselij in so hkrati so zadrževalniki voda, ki blažijo sušna obdobja, gozdovi in oceani pa so ključni ponor ogljikovega dioksida iz atmosfere. Ob tem se moramo zavedati, da narava ni na svetu zaradi nas. Narava je očarljiva in čudovita ter ima svojo lastno pot - mali podkovnjaki, divji petelini in kačji pastirji ter divje orhideje, črni gabri in plavajoči plavčki imajo pravico živeti na našem skupnem planetu prav tako kot mi. Zato je poseg v naravo upravičen le pod pogojem, da človeška skupnost nima druge možnosti.

V luči povedanega od vlade zahtevamo, da prepreči kakršnokoli slabljenje naravovarstvene zakonodaje - Zakon o ohranjanju narave (ZON), krovni naravovarstveni zakon v Sloveniji, je trenutno v fazi sprejemanja, določeni politični in kapitalski interesi pa ga želijo oslabiti. Vlada mora tudi pristopiti k doslednemu izvajanju obstoječe naravovarstvene zakonodaje in pozvati vse sektorje, da jo spoštujejo ter vključujejo ukrepe za varstvo narave v svoje sektorske strategije in načrte. Razglasiti je potrebno območja, ki bodo namenjena izključno varovanju biotske raznovrstnosti in kjer bo imela narava prosto pot za svoj razcvet; 5 % državnih gozdov naj se razglasi za stroge naravne rezervate, zadnje koščke prostotekočih rek pa naj se določi kot izključitvena območja, kjer gradnja hidroelektrarn ne bo možna in kjer se vodotoke revitalizira. In nenazadnje, potrebno je zaščititi in prenehati z uničevanjem kmetijskih zemljišč.

S takšnimi in nadaljnjimi ukrepi lahko obnovimo in ohranimo zadnje koščke narave, omogočimo ponoven razcvet živalskega in rastlinskega sveta, odstranimo velike količine ogljikovega dioksida iz atmosfere in se bolje pripravimo na prihajajoče “naravne” katastrofe, ki bodo posledica podnebnih sprememb.

 

DPRS smo se tudi aktivno udeležili okrogle mize: Da bi spremenili vse, potrebujemo vsakogar!, ki se je odvila dan pred podnebnim štrajkom. MZPP so ubrali celoviti pristop k reševanju podnebne krize. Želijo za vse zagotoviti dostojno prihodnost na ohranjenem planetu, zato so se odločili za široko in dobro organizirano gibanje, ki presega partikularne interese posameznih skupin. Z namenom razumevanja pozicij akterjev, ki delujejo na tem področju in iskanja pristopov skupnega delovanja so se na dogodku pogovarjali z naravovarstvenico Andrejo Slameršek iz Društva za preučevanje rib Slovenije, okoljevarstvenikom Andrejem Gnezdo iz Umanotere, fundacije za trajnostni razvoj in sindikalistom Gregorjem Inkretom iz Sindikata Mladi plus. Dogodek je vodil Taj Zavodnik, aktivist gibanja MZPP.

Od leve proti desni: Taj Zavodnik, Andrej Gnezda, Andreja Slameršek in Gregor Inkret. Foto: MZPP.

 

Mediji

Trinajst tisoč protestnikov na ulicah poziva vlado

13.000 ljudi na podnebnem štrajku po Sloveniji


Ključne besede: MZPP, DPRS, podnebni štrajk
< nazaj na seznam novic