POSVET O DOLGOROČNI PODNEBNI STRATEGIJI ZA SLO

objavljeno v petek
21 junij 2019, ob 16:21

Ljubljana, Državni svet, 20. junij 2019 - Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Institut Jožef Stefan sta organizirala javni posvet pred pripravo dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo. Posveta sta se udeležila tudi predstavnika iz Bruslja in sicer Fabien Ramos iz Evropske komisije in Erica Hope iz European Climate Foundation. Posveta smo se udeležile tudi nevladne organizacije in civilne iniciative (Divja Sava za vedno!, #ZASavo, Zveza društev Moja Mura), ki si prizadevamo za ohranitev prosto tekočih rek brez hidroenergetskih jezov.

civilnainiciativepredDravnizbor.jpg Civilne iniciative Zveza društev Moja Mura, Divja Sava za vedno!, #ZASavo.
PredstavnikiDravnisvet.jpg civilneiniciative.jpg DravnisvetBitkazaprostotekoerekeweb.jpg Skupajzareke1.jpg Skupajzareke2.jpg

 

Predstavnik Inštituta Jožef Stefan gospod Stane Merše je govoril o strateškem dokumentu Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki bo določil cilje, politike in ukrepe do leta 2030 (s pogledom do 2040) na področju razogličenja – tudi obnovljivih virov energije (OVE) in še štirih razsežnostih energetske unije (več o NEPN). Pripravo dokumenta vodi konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, vključeval pa bo tudi nove načrtovane energetske objekte, ki bodo zgrajeni.

 

DPRS smo na posvetu opozorili, da je v Sloveniji s hidroenergetskimi jezovi pozidanih že več kot 50 % vodotokov. Opozorili smo na okoljske težave (podtalnica, mulj itd.), ki jih povzročajo hidroelektrarne. Meršetu smo zastavili vprašanje: »Kakšno je stališče organizacij pri pripravi NEPN glede hidroelektrarn?«, namreč DPRS je poslal pripombe na osnutek NEPN, vendar do danes ni prejel odgovora glede podanih pripomb. Merše je odgovoril, da še teh pripomb ni videl. Upamo, da pripombe ne bodo spregledane, kot do sedaj pri pripravi vseh strateški energetskih dokumentov.

Slovenija mora NEPN pripraviti do konca leta; prvi osnutek, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj, pa je bil v neodvisni primerjalni analizi  Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans pripoznan kot najslabše pripravljen  med 28 nacionalnimi osnutki NEPN, dobil je le 3,2 točki od 100 (več o tem). Stališče Evropske komisije do osnutka je tukaj.

DPRS smo predali jasno sporočilo, da nasprotujemo gradnji vseh novo načrtovanih hidroelektrarn, saj bi narava in okolje utrpela preveliko škodo glede na pridobljeno količino električne energije iz rek.  

 

 

Program posveta: http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/posvet-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-za-slovenijo

 

Sorodne povezave:

Posvet ob izidu podnebnega ogledala 2019: http://www.dprs.si/sl/174-posvet-ob-izidu-podnebnega-ogledala-2019.html

Slovenski NEPN najslabše ocenjen: http://www.dprs.si/sl/164-slovenski-nepn-najslabse-ocenjen.html

NEPN z vidika varovanja ribjih habitatov nesprejemljiv: http://www.dprs.si/sl/156-nepn-z-vidika-varovanja-ribjih-habitatov-nesprejem.html

 

 

 

 


Ključne besede: Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slo hidroelektrarne reke Državni svet
< nazaj na seznam novic