GOVORIŠ KOHEZIJSKO?

objavljeno v torek
11 junij 2019, ob 09:13

Ljubljana, City Hotel, 10. junij 2019 - Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) je skupaj z Radiom Študent organiziral zaključni dogodek projekta »Govoriš kohezijsko?«. Na dogodku je bilo govora o tem, kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, kaj smo se iz dosedanjega črpanja kohezijskih sredstev naučili, ter kaj bi radi s kohezijskimi sredstvi dosegli v naslednji finančni perspektivi.

62267599_2240482079378890_7187518591787335680_n1.jpg Govoriš kohezijsko?
62535245_2240482112712220_8997846564021993472_n1.jpg

Oblikovali smo predloge glede na pet prednostnih področij 2020-2027:

  • pametnejša Evropa,
  • bolj zelena, nizkoogljična Evropa,
  • bolj povezana Evropa,
  • bolj socialna Evropa ter
  • Evropa bliže državljanom.

DPRS smo sodelovali na področju bolj zelena, nizkoogljična Evropa oz. cilj 2: energetika, voda, odpadki in podnebne spremembe. Kohezijska sredstva je potrebno nameniti revitalizacijam rek in sonaravnemu upravljanju (npr. protipoplavna zaščita). Izpostavili smo, da se finančna sredstva nameni revitalizaciji reke Mure in protipoplavni zaščiti na spodnji Savi, kjer so naselja dodatno poplavno ogrožena zaradi gor vodnih hidroelektrarn. Finančna sredstva se nameni reševanju močno ogroženih vrst rib. Tak primer je Kožbanjšček in reka Reka, kjer je edino danes znano območje močno ogrožene primorske podusti. V tem primeru bi bilo potrebno območje zavarovati, odkupiti zemljišča ob vodotoku in reko revitalizirati. Sredstva je potrebno nameniti tudi raziskavam in monitoringom biotske pestrosti, ter načrtovanju in izvedbi ukrepov za doseganje ugodnega stanja vrst in njihovih habitatov.

Povezava na dogodek CNVOS: https://www.cnvos.si/novice/2327/govoris-kohezijsko-se-zadnjic-v-ljubljani-kaj-se-nam-obeta-po-2020/

Program dogodka: https://www.cnvos.si/media/filer_public/bf/73/bf73ebe3-a7c4-487f-b97d-b5c8f15e2cbd/zakljucni_dogodek_kohezija.pdf


Ključne besede: govoriš kohezijsko
< nazaj na seznam novic