EVROPSKA KAMPANJA #ZAŠČITIMO VODO

objavljeno v nedelja
20 januar 2019, ob 10:04

Priloge:

WFD kampanja (pdf)
Evropski kampanji #Zaščitimo vodo/#ProtectWater se je s podpisom peticije pridružilo 200.000 ljudi. Cilj kampanje je ubraniti EU Okvirno vodno direktivo in s tem zaščititi reke, jezera, podzemne vode, močvirja in živi svet.

Peticijo lahko podpišete tukaj: http://www.wwfadria.org/kampanje/protect_water/

Image23032017at10.16.jpg Pred leti je Evropska komisija na pobudo držav članic želela odpreti Habitatno direktivo, našo skupen pravni okvir za varstvo evropsko pomembnih vrst. Takrat smo skupaj uspeli preprečiti zniževanje standardov, ki jih vnaša direktiva in pokazali, da nam je še kako mar za varovanje narave. Tokrat je na vrsti Okvirna Vodna direktiva. Ker je le malo držav uspešnih pri izboljševanju stanja voda, je težnja po zniževanju kriterijev postala zelo močna, napoveduje se t.i. fitness check. Tudi torkat bi radi združili moči in Evropski Komisiji pokazali, da je Evropejcem še kako mar za čisto pitno vodo in sladkovodne ekosisteme od katerih smo vsi odvisni. WWF skupaj s partnerji pripravlja kampanjo podobno Nature alert  (za Habitatno direktivo). Radi bi dosegli čim več posamezniko, saj le tako lahko zavarujemo Vodno direktivo takšno kot je.
Ključne besede: #Zaščitimo vodo,#ProtectWater,Okvirna Vodna direktiva
< nazaj na seznam novic