ZAHTEVA ZA ZAŠČITO KOŽBANJŠČKA IN REKE

objavljeno v torek
11 december 2018, ob 09:51

Priloge:

Pripombe DPRS.pdf (pdf)

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo 29.11.2018 na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali pripombo na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot v katerem zahtevamo, da se razširi območje obstoječe naravne vrednote in območje Natura 2000 Kožbana (SI3000125) na celotno porečje Kožbanjščka in Reke do italijanske meje, ter se ju razglasi za zoološko naravno vrednoto državnega pomena. To je edini možen ukrep za zaščito vrste in habitata primorske podusti, ki ji grozi izumrtje.

Vodotoka Kožbanjšček in Reka sta danes edina znana habitata pojavljanja močno ogrožene primorske podusti, ki je jadranski endemit in tudi mednarodno varovana vrsta, za katero je Slovenija še dolžna razglasiti najboljša območja njenega pojavljanja v Sloveniji za območja Natura 2000.
V Reki in Kožbanjščku so poleg primorske podusti (Protochondrostoma genei) zabeležene še druge ogrožene / zavarovane vrste rib in rakov, kot denimo: primorski globoček (Romanogobio benacensis), primorska nežica (Cobitis bilineata), primorska zelenika (Alburnus arborella), grba (Barbus plebejus), pohra (Barbus balcanicus) katere status v jadranskem povodju še ni dokončno pojasnjen, potočni glavoč (Padogobius bonelli) in koščenec (Austropotamobius pallipes).

Pripombo DPRS si lahko ogledate v prilogi


Ključne besede: Kožbanjšček, Reka, primorska podust
< nazaj na seznam novic