260. DOPISNA SEJA VLADE RS

objavljeno v sobota
21 julij 2018, ob 11:27

Ljubljana, 18. 7. 2018

260_dopisna1.jpg

Vlada RS je na 260. dopisni seji obravnavala tudi točko s področja Ministrstva za okolje in prostor in sicer Poročilo o dinamiki priprave Državno prostorskih načrtov (DPN) za obdobje marec 2017 - maj 2018. V zapisniku seje je zapisano: »Na podlagi analize spremljanja priprave vseh DPN je bilo ugotovljeno, da dinamika priprave DPN, kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v velikih primerih še vedno zaostaja za določenimi časovnicami. Glavni razlogi za odstopanja od načrtovane dinamike so: slaba realizacija nekaterih ukrepov za pospešitev priprave DPN, ki jih je vlada sprejela ob obravnavi vsakokratnega poročila o DPN; časovnice niso narejene z upoštevanjem tveganj, saj teh ni mogoče realno oceniti; zaznani novi problemi, ki spremljajo pripravo DPN.«

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se ne strinjamo z navedenimi glavnimi razlogi za počasnost postopkov priprave DPN. Po naših izkušnjah so glavni vzrok investitorji, ki se izogibajo pripravi kvalitetnih in ustreznih študij, njihovi naročniki pripravljajo slaba/ pomanjkljiva okoljska poročila, poskušajo se izogniti zahtevanim pogojem itd. Investitorji ne pristanejo na negativno oceno (poseg nesprejemljiv in preveč škodljiv), ampak poskušajo svoje projekte izpeljati za vsako ceno. DPRS smo stranski udeleženec v postopku CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota na Muri. Okoljsko poročilo, ki ga je pripravil investitor (oz. njegovi izvajalci), je še vedno pomanjkljivo in manjkajo osnovne študije, kljub temu pa je vpliv posega že ocenilo negativno (ocena D – bistven vpliv).

Investitorji nimajo rokov, vladne in nevladne organizacije, ki smo stranke v postopku pa imamo določene zelo kratke roke, ki se jih moramo strogo držati. V primeru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za DPN za HE Hrastje-Mota, nam je ministrstvo za okolje in prostor določilo 7 dnevni rok za podajo pripomb na projekt in okoljsko poročilo dolgo več kot tisoč strani.
Več si lahko preberete: http://www.dprs.si/sl/100-mnenje-dprs-na-okoljsko-porocilo-za-he-hrast-mota.html

Glavni vzrok za počasnost postopkov priprave DPN so investitorji.

Zapisnik 260. dopisne seje Vlade RS: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8384/


Ključne besede: 260. dopisna seja Vlade RS
< nazaj na seznam novic