CIVILNA INICIATIVA #ZASAVO

objavljeno v sobota
21 julij 2018, ob 10:39

V Litiji se je ustanovila civilna iniciativa #ZASAVO, ki bo občane informirala o tematiki hidroelektrarn in iskala rešitve za ohranitev reke in njenih funkcionalnosti. »Želimo si obuditi družabno življenje ob reki. Lokalno skupnost spodbuditi, da se aktivno vključi v procese načrtovanja in odločanja pri projektu hidroelektrarn ter onemogočiti, da kapital uničuje naša naravna bogastva.«, je zapisala Kaja Mlakar Agrež, lit'janka (Občan, Civilna iniciativa #ZA SAVO, str. 7, http://www.litija.si/Files/eMagazine/77/143386/obcan_2018_06_junij.pdf).

Fastro_Greta1.jpg FOTO: Fastro Greta
Fastro_Greta2.jpg

15. maja 2018 je v Litiji na občini potekalo regionalno podjetniško srečanje v organizaciji časopisa Finance. Zadnja točka dnevnega reda je imela naslov »Kaj prinašajo Litiji elektrarne na srednji Savi«. Civilna iniciativa #ZASAVO je pripravila tihi protest za večje vključevanje širše javnosti pri tako pomembnih odločitvah. Protesta smo se udeležili tudi predstavniki civilne iniciative DIVJA SAVA ZA VEDNO in Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS).

DPRS podpiramo prizadevanja civilne iniciative #ZA SAVO in DIVJA SAVA ZA VEDNO. V primeru načrtov za umeščanje HE na srednjo Savo bomo kot stranski udeleženec tudi vstopali v upravne in sodne postopke ter zagovarjali stališča za ohranitev rib in njihovih habitatov.

Sorodna povezava: http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html


Ključne besede: #ZASAVO, DIVJA SAVA ZA VEDNO, HE Srednja Sava
< nazaj na seznam novic