NACIONALNI DIALOG O IZVAJANJU OKOLJSKE POLITIKE EU

objavljeno v ponedeljek
12 februar 2018, ob 01:01

Ljubljana, Hiša EU, 22.1.2018

Ministrstvo za okolje in prostor ter Generalni Direktorat za okolje Evropske  komisije sta organizirala dogodek Nacionalni dialog o izvajanju okoljske EU  politike (EIR). Evropska komisija je v začetku leta 2017 sprejela pregled izvajanja okoljske politike, ki predstavlja novo orodje za izboljšanje izvajanja evropske okoljske politike in skupno dogovorjenih predpisov. V tem okviru so Evropska komisija in države članice obravnavale vzroke za vrzeli v izvajanju okoljske politike in iskale rešitve za izboljšanje izvajanja. Pregled izvajanja okoljske politike EU je del politike za boljše pravno urejanje, ki vključuje izboljšanje izvajanja obstoječe zakonodaje in politik.

Predstavniki Evropske komisije so v pregledu izvajanja okoljske politike EU, novem mehanizmu Bruslja za dialog z državami članicami, Slovenijo opozorili na tri glavne izzive. To so racionalizacija pravnega okvira, ohranitev območij Natura 2000 ter prednostna obravnava naložb v zvezi z odpadno vodo. https://oe.finance.si/8863830

DPRS smo opozorili na nespoštovanje Aarhuške konvencije, omejevanje svobode govora in na prisotnost sovražnega govora, ki smo ga nevladne organizacije in civilne iniciative deležne s strani predstavnikov energetike, ministrstva za infrastrukturo ter ministrstva za okolje in prostor. Izpostavili smo ne vključevanje v postopke, ne posredovanje informacij javnega značaja (npr. študij), ter odnos do javnosti, kot sta bila v primeru javne razgrnitve ANOVE ter v primer predstavitve vplivov HE Mokrice na naravo in okolje v Brežicah.

Več si lahko preberete tudi na tej strani:
http://www.zelenaslovenija.si/novice/4389-trije-glavni-okoljski-izzivi-slovenije
Ključne besede: EIR, Natura 2000
< nazaj na seznam novic