FILMSKI VEČER: UPOR NA DONAVI V LJUBLJANI

objavljeno v nedelja
19 november 2017, ob 14:30

Bitke za reke nekoč in danes, primer Mure in Donave

V četrtek, 9.11.2017 smo v Trubrajevi hiši literature v Ljubljani imeli filmski večer, ki ga je organiziralo študentsko društvo Iskra. Na filmskem večeru smo si ogledali dokumentarni film Upor na Donavi, režiserja Roberta Eppla, ki prikazuje, kako zahteven je lahko boj za ohranitev rek in osnovnih človekovih pravic, ko pravna država odpove. V Avstriji so leta 1984/85 potekali množični protesti za preprečitev gradnje hidroenergetskega jezu na Donavi, Hainburg pri Dunaju. Danes je to območje razglašeno za nacionalni park in biosferno območje Donau-Auen, ki ščiti Dunaj pred poplavami. 


Drustvo_ISKRA1.jpg Foto: Društvo Iskra
Drustvo_ISKRA2.jpg IMG_20171109_221412.jpg

Tematika je pomembna predvsem v luči današnjih bitk za reke v Sloveniji, kjer izstopa reka Mura. Ta je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi.Zaradi izjemne biotske raznovrstnosti, katere ohranjanje je nacionalnega in mednarodnega pomena, je razglašena za območje Natura 2000 ter je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Nominacijo slovenskega dela Mure za biosferno območje je lani (19.10.2016) podprla tudi vlada RS. Kljub temu pa ji grozi uničenje s hidroenergetskimi jezovi, kar bi pomenilo nepopravljivo uničenje narave in okolja, posledice pa bi najbolj čutili lokalni prebivalci.

Po ogledu filma je Andreja Slameršek, predsednica DPRS in predstavnica kampanje Rešimo Muro! predstavila trenutno situacijo glede hidroelektrarne Hrastje-Mota ter postopkov povezanih z umeščanje HE na reko Muro.


Ključne besede: Upor na Donavi, Natura 2000
< nazaj na seznam novic