STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE DO LETA 2030

objavljeno v nedelja
19 november 2017, ob 14:23

Priloge:

Pripombe DPRS n Strategijo raz... (pdf)

Vlada RS je objavila na spletni strani osnutek Strategije razvoja Slovenije do 2030. Javno posvetovanje je potekalo od 12. oktobra do 9. novembra 2017.  DPRS je pripravil pripombe, k podpisu pa je pristopila tudi Zveza društev Moja Mura. V Strategiji je navedeno, da se »pritiski na okolje zmanjšujejo«. Pritiski se povečujejo in še se bodo povečevali glede na strategije, programe in načrte, ki jih sprejema Vlada R Slovenije, ter glede na novo prostorsko zakonodajo, ki predvideva komisijo, ki bo odločala, kateri posegi se bodo izvedli kljub nasprotovanju stroke. Že sedaj alarmantno stanje (korupcija) na področju poseganja v okolje in naravo, se je s prostorsko zakonodajo legaliziralo. Poleg tega kazalci okolja v Sloveniji za naravo in biotsko pestrost kažejo, da stanje ni ugodno (http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13). Ob dejstvu, da Slovenija že presega nosilno kapaciteto okolja, bi strategija morala podati tudi smernice za izboljšanje prostorske zakonodaje in zakonodaje s področja rabe naravnih virov.

Strategija predvideva 12 razvojnih ciljev, ki pa so neustrezno, slabo oz. pomankljivo zastavljeni. Strateška usmeritev Ohranjeno zdravo naravno okolje je ključno za doseganje vseh navedenih ciljev, je pa prepoznano kot potrebno samo pri štirih ciljih. Glede na to da sta zdravo življenjsko okolje in ohranjena narava temelj za doseganje vseh ciljev, je nujno, da se naravne vire loči tako, da vsak postane svoj razvojni cilj, jim podati svoje usmeritve in kazalnike. Ker gre za obsežno zadevo, ki jo je treba temeljito pripraviti, v pripombah podajamo le nastavke. Pričakujemo, da se bo izvedla serija dodatnih delavnic, kjer bodo javnost in nevladne organizacije lahko sodelovale in temeljito pripravile razvojne cilje za naravo in okolje.


Ključne besede: Strategija razvoja Slovenije
< nazaj na seznam novic