DELAVNICA VREDNOTENJA CELOSTNEGA UPRAVLJANJA VODA

objavljeno v sobota
11 november 2017, ob 23:08

Delavnica vrednotenja stopnje implementacije celostnega upravljanja voda.
7.11.2017, Ljubljana, gostilna Livada.

DPRS smo se udeležili nacionalne delavnice vrednotenja indikatorja 6.5.1 Cilja 6 trajnostnega razvoja UN Agende 2030, v organizaciji ministrstva za okolje in prostor ter Global Water Partnership – GWP Slovenija. Namen delavnice je bil ovrednotiti indikator 6.5.1. (Stopnja implementacije celostnega upravljanja voda) cilja 6  (Dostop do čiste vode in sanitarna ureditev) Agende 2030 za trajnostni razvoj in na tak način prispevati k doseganju cilja z vidika dolgoročnega usklajenega medsektorskega delovanja, povezovanja in ukrepanja na področju celostnega upravljanja voda. Na delavnico smo bili vabljeni deležniki, ki se jih voda in upravljanje voda tiče na kakršenkoli način: predstavniki sektorjev okolje in prostor, kmetijstvo, infrastruktura, gospodarstvo, zunanje zadeve, obramba ter organov v sestavi in vladnih uradov, mestne občine, panožne organizacije, predstavniki gospodarskega sektorja, univerz in institutov ter nevladnih organizacij.

1Martina_ZupanGWP_Slovenija.jpg
2Timotej_oo_SlubaVladeRSzarazvojinevropskokohezijskopolitiko.jpg 3Mitja_Bricelj_MOP.jpg 4Ale_Bizjak_Direkcija_za_vode.jpg

Stopnjo implementacije celostnega upravljanja voda smo ocenjevali na podlagi štirih sklopov: (1) Zagotavljanje okolja, (2) Institucije in participacija, (3) Upravljavski instrumenti in (4) Financiranje.

Zaključek delavnice je bil, da smo prisotni (vladne in nevladne organizacije) ocenili stopnjo imeplementacije celostnega upravljanja voda slabše kot vladne organizacije. Imamo precej dobro zakonodajo na področju varstva voda, ki pa se ne izvaja medsektorsko.

--
Septembra 2015 je bila sprejeta UN Agenda 2030 s 17 cilji trajnostnega razvoja. Cilj 6 je Dostop do čiste vode in sanitarna ureditev. Za spremljanje procesa uvajanja teh ciljev so bili pripravljeni indikatorji. V letu 2017 je bil v države podpisnice poslan vprašalnik 6.5.1., ki govori o stopnji implementacije celostnega upravljanja voda (IWRM- Integrated Water Resources Management). Za zbiranje podatkov iz vprašalnika 6.5.1. je zadolžen UN Environment, ki je za pomoč v tem procesu v državah zaprosil mrežo GWP. Razlog za to je sodelovanje mreže GWP že v pripravi dokumenta, in dejstvo, da že od ustanovitve leta 1996 promovira uvajanje IWRM. V največ 30 državah naj bi organizirali delavnice, kjer bodo deležniki razpravljali o statusu vodenja upravljanja voda, prioritet in stopnje uvedbe celostnega upravljanja voda (IWRM), kar je vsebovano v vprašalniku. Za izpolnitev vprašalnika je v Sloveniji odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor.
< nazaj na seznam novic