NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA/NARAVE DO L.2030

objavljeno v ponedeljek
13 november 2017, ob 09:52

Priloge:

Skupna izjava nevladnih organi... (pdf)
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 6. oktobra 2017 objavilo na spletni strani Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030 (NPVO). Omenjeni dokument vključuje tudi Nacionalni program varstva narave do leta 2030 (NPVN). Na Osnutek je bilo možno podati pripombe do 6. novembra.
NPVO naj bi postavil strategijo varovanja naravnih virov Republike Slovenije, vendar pa tega ta dokument ne dosega niti izkazuje. Da bi lahko podali vse pripombe, bi potrebovali veliko več časa, saj je NPVO/ NPVN pripravljen zelo slabo. Zato DPRS nismo oddali svojih pripomb, ampak smo se pridružili skupni izjavi nevladnih organizacij v zvezi z osnutkom Nacionalnega programa varstva narave (NPVN), ki je sestavni del Nacionalnega programa varstva okolja 2030.

Osnutek NPVN ni pripravljen v skladu s 94. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON), saj vsaj polovica bistvenih točk in alinej iz 94. člena zakona ni upoštevana, nekatere pa le delno. Nevladne organizacije zato menimo, da dokler osnutek NPVN ne bo vseboval vseh zakonsko določenih sestavin, ni primeren za zbiranje predlogov in pripomb ter nadaljnjo obravnavo.

Obenem pričakujemo, da bo MOP v nadaljnjem postopku priprave novega, z zakonodajo usklajenega, osnutka NPVN mnogo konkretnejši in ambiciozni, kot v doslej predstavljenem osnutku ter da bodo vključene med drugim tudi vse zainteresirane nevladne organizacije.
Ključne besede: MOP, NPVO, NPVN
< nazaj na seznam novic