PETICIJA »STOP HE HRASTJE-MOTA«

objavljeno v ponedeljek
03 julij 2017, ob 10:01

Reka Mura je  še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Skupaj z Dravo in Donavo tvori prosto tekočo rečno žilo dolgo več kot 1000 km, kar je edinstveno tudi iz evropskega vidika, zato jo tudi imenujemo »evropska Amazonka«. Reka Mura predstavlja življenjski prostor kar 51 domordnim vrstam rib, kar jo uvršča na sam vrh območij v Sloveniji, ki so pomembna za ohranjanje ribjega bogastva. Zaradi navedenih dejstev je stališče DPRS, da bi morala biti Mura razglašena za izključitveno območje (»no-go« area), območje, kjer gradnja hidroenergetskih jezov ne bi bila možna. DPRS smo zelo aktivno vključeni v kampanjo Rešimo Muro! Spremljamo in se intenzivno vključujemo v vse postopke za umeščanje HE v reko Muro, da rešimo našo kraljico biotske raznovrstnosti.

Z namenom obvarovanja reke Mure pred izgradnjo HE, ki bi uničile kraljico biotske raznovrstnosti, vas vabimo k podpisu spletne peticije: https://www.pravapeticija.com/resimomuro

Lepo vas tudi prosimo, da nam pomagate širiti peticijo.


Ključne besede: evropska Amazonka, Reka Mura, no-go area
< nazaj na seznam novic